ikona pliku doc

testy z anestezjologii notatki


  145 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 145
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 83,50 kB.


Anestezjologia – pytania testowe.
      Najczęściej spotykana przyczyna Ostrej Niewydolności Oddechowej to:
      Hipoksemiczna
      Hipowentylacyjna
      Hiperwentylacyjna
      Wszystkie fałszywe
      Wymień pozapłucne przyczyny ostrej niewydolności oddechowej:
      Choroby OUN i rdzenia kręgowego
      Uszkodzenie nerwów ruchowych
      Niewydolność krążenia i niedrożność dróg oddechowych
      Wszystkie prawdziwe
      Zasady leczenia ONO:
      Analgezja
      Leki moczopędne i zwiotczające
      Leki rozkurczające oskrzela, moczopędne, krążeniowe, sedacja.
      Prawdziwe c
      Podstawowe wyposażenie stanowiska do znieczulenia dzieci:
      Kapnograf, pulsoksymetr, termometr
      EKG, stetoskop przedsercowy
      Kardiomonitor
d) Prawdziwe a i b
      Utrzymanie drożności dróg oddechowych u dzieci:
      Maska krtaniowa
      Rurka ustno-gardłowa
      Intubacja tchawicy
      Wszystkie prawdziwe
      Jakich zabiegów nie wykonuje się u noworodków?
      Guzy mózgu
      Ewenteracje
      Przepukliny rdzeniowe
      Zabiegi planowe
      Jaki środek do wprowadzenia dożylnego jest niedopuszczony u noworodków:
      Tiopental
      Ketamina
      Diazepam
      Propofol
      Wymień najczęstszą przyczynę zatrzymania krążenia u dziecka:
      Zaburzenia rytmu serca
      Niedomykalność zastawki mitralnej
      Hipoksja i urazy
      Zapalenie płuc
      Jak oceniamy niewydolność oddechową u dzieci:
      Analizując objętość oddechową
      Oceniając wysiłek oddechowy, częstość oddechów i natlenowanie
      Mierząc ciśnienie tętnicze i oceniając kolor skóry
      Analizując wydolność układu krążeniowego
      Natlenowanie krwi oceniamy poprzez:
      Obserwację koloru skóry
      Pulsoksymetrię, gazometrię
      Badanie krwi - morfologię i biochemię
      Stosunek liczby oddechów do wartości tętna
      Jak oceniamy stan krążenia u dzieci:
      Ocena częstości akcji serca, ciśnienia tętniczego, natlenowania krwi, obciążenia wstępnego
      Objętości (wypełnienia) tętna, objętości oddechowej
      Ocena świadomości, kolor krwi, obciążenia wstępnego, częstości akcji serca
      Prawdziwe a i b
      D
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 83,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!