ikona pliku docx

testy anestezjologia notatki

Test


  116 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 116
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 58,69 kB.


PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

TEST NR 011210

Zadanie 1.

Maksymalna ilość punktów w skal i Glasgow to:

A. 5 punktów,

B. 10 punktów,

C. 15 punktów,

D. 20 punktów.

Zadanie 2.

Do przyczyn niskiego ciśnienia parcjalnego CO2 nie należy:

A. hipowolemia,

B. oddech zwrotny dwutlenkiem węgla (uszkodzenie aparatu) ,

C. hipertermia złośliwa,

D. zatorowość płucna.

Zadanie 3.

Do szpitala zgłasza się matka z 3-letnim dzieckiem na rękach. Chirurg stwierdza

złamanie kości udowej u dziecka. W trakcie badania przedmiotowego lekarz

stwierdza ślady po przypaleniach, stare blizny i liczne si ńce.W diagnostyce

dziecka uwzględniamy wszystkie wymienione badania oprócz:

A. badania radiologicznego całego układu kostnego,

B. badania psychologicznego,

C. scyntygrafi i kości,

D. wywiadu rodzinnego i środowiskowego.

Zadanie 4.

Najskuteczniejszym sposobem leczenia popunkcyjnych bólów głowy jest:

A. nawodnienie doustne i dożylne,

B. podawanie leków przeciwbólowych działających objawowo,

C. wykonanie zewnątrzoponowej łaty z własnej krwi pacjentki,

D. ułożenie pacjentki w pozycji na wznak.

Zadanie 5.

45-letni pacjent przyjęty na blok operacyjny z rozpoznanym tętniakiem aorty

brzusznej. U pacjenta wykonano znieczulenie ogólne dotchawicze + znieczulenie

przewodowe ciągłe dla zabezpieczenia przeciwbólowego pooperacyjnego oraz poprawy

czynności płuc w okresie pooperacyjnym. Czy wskazane jest założenie cewnika do

pęcherza moczowego?

A. nie ma konieczności,

B. tak, powinien być założony na sali operacyjnej ,

C. w zależności od sugestii chirurgów,

D. tak, po skończonym zabiegu.

Zadanie 6.

Objawy hipertermii złośliwej to wymienione, oprócz:

A. skurczu mięśni żwaczy i mięśni szkieletowych,

B. gwałtownego wzrostu temperatury ciała,

C. wzrostu CO2,

D. spadku CO2.

Zadanie 7.

W związku z niewydolnym oddechem bezpośrednio po operacji pacjent wymaga

sztucznej wentylacji płuc. Wartości PCO2=80, HCO3 = 24, BB=48 mEq /l, BE=0,

Ph=7,2 odpowiadają:

A. kwasicy oddechowej wyrównanej,

B. kwasicy oddechowej niewyrównanej,

C. alkalozie oddechowej wyrównanej,

D. alkalozie oddechowej niewyrównanej.

Zadanie 8.

Do szpitala zgłasza się 30-letnia pacjentka z silnym bólem w dole brzucha, który

wystąpił nagle. Po diagnostyce zakwalifikowana do usunięcia ciąży ektopowej

metodą laparoskopową. Którego z anestetyków należy unikać wiedząc, że w trakcie

zabiegu będzie podawany CO2 do jamy brzusznej?

A. Podtlenku Azotu,

B. Halotanu,

C. Izof luranu,

D. Enfluranu.

Zadanie 9.

Jaka jest główna przyczyna wstrząsu kardiogennego?

A. zmniejszenie objętości krwi krążącej,

B. spadek rzutu minutowego serca,

C. zmniejszenie oporu obwodowego,

D. spadek ciśnienia krwi.

Zadanie 10.

Wprowadzenie u osoby dorosłej...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 58,69 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!