plik doc

choroby wewnętrzne test

test z chorób wewnętrznych pielęgniarstwo
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Test egzaminacyjny z chorób wewnętrznych STUDIA POMOSTOWE Instrukcja dla zdającego Instrukcja: 1.       Test składa się z 40 pytań egzaminacyjnych obejmujących zagadnienia z interny i pielęgniarstwa internistycznego. 2.       Spośród zaproponowanych do każdego pytania czterech odpowiedzi, należy wybrać i z...