plik doc

Ochrona Własności Intelektualnej

test z OWI Monika Bartczak
Zestaw pytań z ochrony własności intelektualnej 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest:       działalność o indywidualnym charakterze       każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze       każda działalność twórcza 2. Warunkiem zaistnienia praw autorskich jest:       określona wartość utworu       właściwe przeznaczenie i sposób wyrażenia utworu   &nb...

plik pdf

Piłka lekarska

I co by tu jeszcze
! " # ! " # #$ %# ! & # "! ! ! "! ! ( ! " ! ( # ! " " ! # ! " ! # ( ! /37# ! " , ( ( 6 4 ( ! 4 ! # ( ( 6 ( # ! ( ! ( ( ! # ( ! ( ( # ( , & ! # ! # # ! ! ( ! ! ! ' ) $ * / 1 ( + + 0 ! , ! ! ( " ! ( .' 2 ! 3 2 ! 2 ( 2 ! ' 2 ) 2 ( $ 5 6 * 5 - 2 2 # / + 1 + 3 5 + ( 2 (! ' 0 ) 2 $ 2 * 2 8 # ! ! & ! ( ! ! ! '*37 ! ! 6 % # # 6 ( ( ( ( 6 ! ! (! ( 4) ( .' .' ! ! ( # ! ( 2 #( ! ! - 2 ! / 2 1 + '3 2 # ' ' 2 ( 2 # '' 9! # ') 9! '$ 9! '* 9! '- : '/ : '1 : )3 : " ) ) : :...

plik doc

wykłady z poz II rok pielęgniarstwo

wYKŁADY Z POZ
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Adam J. Sybilski ZAKŁAD PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH AM W WARSZAWIE PLAN WYKŁADÓW PROFILAKTYKA W PRAKTYCE LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ PROFILAKTYKA W GABINECIE LEKARZA RODZINNEGO PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA PACJENTA STANY NAGŁE W PRAKTYCE LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU POSTĘPOWANIE W NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH STANACH PRZEWLEKŁYCH PROFILAKTYKA W PRAKTYCE LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Definicje PROFILAKTYKA to pro...