plik doc

zarządzanie test

test zarządzanie
1.Które z poniższysz pojęć najlepiej zdefiniuje kontrakt w systemie NFZ d) żadna z powyższych 2.Płatnikiem w systemie opieki zdrowotnej w Polsce są c) NFZ, minister zdrowia, samorządy terytorialne 3.Co oznacza konflikt personelu z innymi świadczeniodawcami występujacy an portalu SZOI Swiadczeniodawcy NFZ b)ten sam personel u świadczeniodawców w pokrywającym się harmonogramem pracy 4. Odwołanie złożone przez świadczeniodawcę do dyrektora wojskowego oddziału NFZ po r...

plik doc

zarządzanie test

test z zarządzania wum pielęgtniarstwo
1.Które z poniższysz pojęć najlepiej zdefiniuje kontrakt w systemie NFZ d) żadna z powyższych 2.Płatnikiem w systemie opieki zdrowotnej w Polsce są c) NFZ, minister zdrowia, samorządy terytorialne 3.Co oznacza konflikt personelu z innymi świadczeniodawcami występujacy an portalu SZOI Swiadczeniodawcy NFZ b)ten sam personel u świadczeniodawców w pokrywającym się harmonogramem pracy 4. Odwołanie złożone przez świadczeniodawcę do dyrektora wojsko...

plik pdf

pytania ze specjalizacja zachowawczej jesień 2009r

pytania ze specjalizacji zachowawczej z sesji jesiennej 2009r z Warszawy
Pieczątka organizatora Egzaminu Państwowego INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO TEST NR 131909 * * * T e s t s k ł a d a s i ę z e 1 8 0 z a d a ń e g z a mi n a c y j n y c h o b e j mu j ą c y c h zagadnień z bloku specjalistycznego i ogólnozawodowego. P r z e w i d y w a n y c z a s n a r o z w i ą z y w a n i e t e s t u : 1 8 0 mi n u t . całość Przed rozpoczęciem udzielania odpowiedzi proszę o wypełnienie i zaklejenie...

plik pdf

2009 wiosna

odpowiedzi
Pieczątka organizatora Egzaminu Państwowego INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO TEST NR 131909 * * * T e s t s k ł a d a s i ę z e 1 8 0 z a d a ń e g z a mi n a c y j n y c h o b e j mu j ą c y c h zagadnień z bloku specjalistycznego i ogólnozawodowego. P r z e w i d y w a n y c z a s n a r o z w i ą z y w a n i e t e s t u : 1 8 0 mi n u t . całość Przed rozpoczęciem udzielania odpowiedzi proszę o wypełnienie i zaklejenie karty identyfikacyjnej znajdującej się na ostatniej stronie f...