ikona pliku doc

Test z socjologii ~PIOTR SZTOMPKA~ notatki

Test sprawdzający rozumienie pojęć socjologicznych


  1969 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1969
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 111,50 kB.


Test sprawdzający rozumienie pojęć socjologicznych Zakreśl prawidłową odpowiedź, którą znajdziesz wśród pięciu wskazanych wariantów. We wszystkich przypadkach jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, a pozostałe cztery są błędne. Właściwą odpowiedź znajdziesz w kluczu, który zamieszczony jest na końcu. Korzystaj jednak z klucza dopiero po zakreśleniu własnych wyborów. W normalnej praktyce uniwersyteckiej egzamin zdany to co najmniej 120 prawidłowych wyborów. (1) Charyzma to: a) odmiana przesądów etnicznych b) forma religii c) forma legitymizacji władzy d) konflikt ról e) tyle co dyskryminacja (2) Antysemityzm to: a) przesąd rasowy b) stereotyp c) dyskryminacja mniejszości d) przejaw nietolerancji e) wszystko to razem (3) Rozwój społeczny cechuje się wszystkimi poniższymi cechami prócz jednej. Której? a) jest to proces endogenny b) jest reakcją na zmiany w środowisku c) posiada wyraźny kierunek d) można go porównać ze wzrostem organizmu e) prowadzi do podnoszenia wartości zmiennej, której dotyczy (4) Górnicy to: a) klasa społeczna b) warstwa społeczna c) grupa społeczna d) kategoria zawodowa e) zbiorowość lokalna (5) Stereotyp to: a) pewien stan umysłu b) rodzaj działania c) uproszczony i jednostronny obraz rzeczywistości d) określona postawa e) typ idealny (6) Zjawisko tzw. ?kręgu Kula? (wymiany darów w społecznościach wyspiarskich Polinezji) opisał: a) A. R. Radcliffe?Brown b) R. Firth c) C. Cooley d) E. Goffman e) B. Malinowski (7) Ewolucja społeczna w ujęciu Spencera to analogia do ewolucji gatunków opisanej przez Darwina. a) prawda b) fałsz (8) Stosunek społeczny ?lekarz?pacjent? ma wszystkie poniższe właściwości prócz jednej: a) jest nieegalitarny b) jest wyspecjalizowany 6Test sprawdzający rozumienie poj
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 111,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!