ikona pliku doc

test z rehabilitacji notatki

taest zrehabilitacji


  1204 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1204
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 39,50 kB.


1. Podkreśl właściwą definicję: Kalectwo to: - trwałe uszkodzenie narządu spowodowane przez chorobę, uraz lub wadę wrodzoną - niezdolność do wykonywania pewnych czynności - utrata sprawnego funkcjonowania w niezmodyfikowanym środowisku Niepełnosprawność to: - trwałe uszkodzenie narządu spowodowane przez chorobę, uraz lub wadę wrodzoną - niezdolność do wykonywania pewnych czynności - utrata sprawnego funkcjonowania w niezmodyfikowanym środowisku Upośledzenie to: - trwałe uszkodzenie narządu spowodowane przez chorobę, uraz lub wadę wrodzoną - niezdolność do wykonywania pewnych czynności - utrata sprawnego funkcjonowania w niezmodyfikowanym środowisku 2. Do jakich grup społecznych skierowana jest: Rehabilitacja zawodowa populacja wieku produkcyjnego Rehabilitacja pedagogiczna dzieci, młodzież Rehabilitacja społeczna osoby wieku podeszłego 3. Celem rehabilitacji funkcjonalnej jest: - wprowadzenie najkorzystniejszego wyniku leczenia - poprawienie funkcji niesprawnego narządu ruchu 4. Prawidłowy model rehabilitacji zakłada jej: - powszechność - zespołowość - wczesne podjęcie działań - ciągłość 5. Wymień 4 niezbędne elementy dla ustalenia indywidualnego programu rehabilitacji: - Ocena stanu chorego, przewidywany wynik leczenia, określenie czy pacjent będzie mógł chodzić i jak ? samodzielnie, o kulach, z aparatem ortopedycznym, wózkiem inwalidzkim - jakim i czy czasowo, czy na stałe - Określenie czy pacjent będzie mógł wrócić do swego miejsca pracy czy będzie musiał zmienić pracę i wyuczyć się nowego zawodu - Czy będzie mógł pracować w normalnym zakładzie pracy, czy w zakładzie pracy chronionej czy tylko w domu - Czy pacjent nie będzie mógł wykonywać żadnej pracy ? wyuczenie samoobsługi w czynnościach codziennych ? mycie, ubranie się jedze
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 39,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!