ikona pliku docx

test z psychologii notatki

Test z psychologii


  375 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 375
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 21.74 kB.


TEST Z PSYCHOTERAPII

1.Terapeuta jest jedynym czynnikiem leczącym i źródłem bodźców tworzących terapeutyczny charakter tej sytuacji w:

  1.  TERAPII INDYWIDUALNEJ 
  2.  TERAPII GRUPOWEJ 
  3.  TERAPII RODZINNEJ 
  4.  A,B,C,D  PRAWDZIWE 

 

2.Psychoterapia  która, uwzględnia interakcje pomiędzy uczestnikami grupy, korzysta z sił tkwiących w małych grupach społecznych to:

  1.  TERAPII INDYWIDUALNEJ 
  2.  TERAPII GRUPOWEJ 
  3.  TERAPII RODZINNEJ 
  4.  A,B,C,D  PRAWDZIWE 

 

.

3.Grupy , które pracują w tym samym składzie uczestników, z tym samym terapeutą, zwykle w określonym z góry przedziale czasowym  to grupy zamknięte.

4.Celem psychoterapii rodziny jest zawsze zdrowie jednej lub kilku spośród tworzących ją osób. Dostrzeżenie specyfiki systemu rodziny, czynników wpływających na powstawanie zaburzeń jednostki, zabezpieczając terapeutów przed błędem spostrzegania innych jej członków z perspektywy tylko jednej osoby, zazwyczaj tej, która prezentuje się jako chora lub jest przedstawiana terapeutom jako osoba wymagająca leczenia itp.

5.Psychoterapia jest podstawową metodą leczenia  dla pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości. Jest metodą pomocniczą w leczeniu pacjentów z innymi zaburzeniami, m.in.: uzależnionych, chorych na psychozy, chorych somatycznie.

6.Terapeuci o orientacji behawioralnej przyjmują, iż zaburzenie zachowania jest spowodowane zespołem dezadaptacyjnych nawyków wykształconych w procesie uczenia się.

7.W terapii poznawczej mówiąc o etiologii zaburzeń, podkreśla się znaczenie przebiegu procesów poznawczych, zaś psychoterapia ukierunkowana jest przede wszystkim na przekształcenie treści myślenia, w następstwie czego dochodzi także do modyfikacji zachowań i uczuć z nimi skojarzonych.

8.W nurcie humanistyczno-egzystencjalnym zaburzenia traktowane są w kategoriach deficytów rozwoju osobowości, powstałych na skutek niezaspokojenia ważnych psychologicznych potrzeb jednostki takich jak miłości, akceptacji, autonomii, realizacji znaczących indywidualnie wartości.

9.Reakcja posttraumatyczna to Reakcja posttraumatyczna jest naturalną reakcją psychologiczną na niezwykłe wydarzenie, które nie mieści się w zwykłym ludzkim doświadczeniu. W wyniku zadziałania czynnika urazowego u każdego człowieka rozwija się wiele objawów składających się na reakcję posttraumatyczną, zwaną również stresem posttraumatycznym.

10.PSYCHOONKOLOGIA zajmuje się Leczeniem zaburzeń związanych z następstwami chorób nowotworowych

11.Podstawowym celem pierwszej fazy leczenia w jadłowstręcie psychicznym  jest zapobieganie możliwemu zagrożeniu życia wynikającego ze zmian metabolicznych powstałych na skutek głodzenia się. Dlatego w przypadku znacznego niedoboru masy ciała  konieczna jest hospitalizacja. Personelu oddziału prowadzącego leczenie jadłowstrętu powinien mieć odpowiednie przygotowanie psychoterapeutyczne umożliwiające elastyczne, ale także stanowcze reagowanie na często manipulacyjne zachowania chorych w pierwszej fazie leczenia.

Należy dążyć do zawarcia z pacjentką kontraktu terapeutycznego pozwalającego chorej zaakceptować konieczność zwiększenia masy ciała.

Poza odpowiednią dietą ( początkowo półpłynną) konieczne są w początkowej fazie leczenia oddziaływania poznawczo- behawioralne.

Należy stymulować uzyskanie realnej oceny obrazu własnego ciała przez zastosowanie technik wideo, pracy z ciałem i masażu relacyjnego.

Zaburzenia somatyczne pojawiające się  w pierwszych dniach jedzenia powinny być odpowiednio korygowane objawowo   

12.Lęk napadowy charakteryzuje się występowaniem nawracających napadów panicznego lęku, który nie jest związany z sytuacją, a którego nie można powiedzieć.

13. Lęk uogólniony jest stanem napięcia i obaw, utrzymującym się przez co najmniej 6 miesięcy, występującym bez żadnej przyczyny somatycznej 

14. W lęku napadowym najbardziej wskazana jest terapia behawioralno- poznawcza

15. Uczucie paniki podczas rozłąki dziecka z rodzicami i bliskimi, strach, że i stanie się coś złego oraz agresja i wybuchy złości dziecka, gdy rodzic chce gdzieś na chwilę odejść  nazywa się objawami lęku separacynego

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 21.74 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!