ikona pliku doc

test z pediatrii II rok notatki

pytania testowe na egzamin z pediatrii pielęgniarstwo II rok


  2425 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2425
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 168,50 kB.


1) Który z objawów nie jest charakterystyczny dla stanu odwodnienia? a) Suchość błon śluzowych b) Spadek diurezy c) Rozszerzenie żył szyjnych d) Zapadnięcie gałek ocznych 2) Pielęgnując noworodka w pierwszych dniach życia do toalety kikuta pępowinowego zastosujesz a) 75% spirytus etylowy b) 25% lapis c) 1 % zieleń brylantową d) 1,5% Riwanol 3) Drgawki gorączkowe występują u dzieci pomiędzy a) Od urodzenia do 12 miesiąca życia b) Między 3 miesiącem życia a 24 miesiącem życia c) Między 6 miesiącem życia a 5 rokiem życia d) Między 1 rokiem a 6 rokiem życia 4) Przyczyną krzywicy jest niedobór witaminy D, który prowadzi do a) Obniżenia poziomu wapnia i potasu we krwi b) Zaburzenia we wchłanianiu wapnia i fosforu c) Zaburzenia gospodarki fosforanowo potasowej d) Zaburzenia gospodarki wapniowo sodowej 5) Wskutek wymiotów i biegunki organizm małego dziecka szybko się odwadnia Obserwując stopień odwodnienia niemowląt zwrócisz uwagę na: a) Obwód główki b) Zabarwienie skóry c) Wypełnienie ciemiączka d) Barwę skóry 6) Zaznacz, które z poniższych schorzeń powstaje przy abberacji chromosomów a) Zespół złego wchłaniania b) Choroba Downa c) Zespół nerczycowy d) Hemofilia 7) Przyczyną fenyloketonurii jest: a) Brak przemiany tyrozyny w fenyloalaninę b) Brak przemiany fenyloalaninę w tyrozynę c) Brak przemiany fenyloalaninę i tyrozyny d) Zwiększona produkcja enzymu hydroksylazy fenyloalaninowej 8) Jeden z podanych objawów zespołu nerczycowego jest nieprawidłowy, ?który? a) Obrzęki b) Białkomocz c) Bakteriomocz d) Hipoproteinemia 9) W fiolce znajduję się 0,25 g Syntrapenu rozpuszczonego w 2,5 ml Nacl 0,9% Masz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 168,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!