ikona pliku doc

test z pediatrii notatki

pediatria testy


  931 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 931
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 495,00 kB.


Test z pediatrii Miastenia gravis jest spowodowana a. zablokowaniem receptorów postsynaptycznych dla ACh przez przeciwciała b. zablokowaniem receptorów presynaptycznych dla ACh przez przeciwciała c. zablokowanie uwalniania ACh do szczeliny międzysynaptycznej d. zablokowaniem produkcji ACh Wskaz zdanie falszywe, dotyczace skaz krwotocznych u dzieci a. Najczestsza skaza krwotoczna to maloplytkowosc. b. Najczestsza skaza naczyniowa to plamica Henocha-Schonleina. c. Najczestsza skaza osoczowa to Hemofilia A. d. B i C e. A i B Który nowotwór jest najczęstszy u noworodków? a. ostra białaczka limfoblastyczna b. nephroblastoma c. neuroblastoma d. retinoblastoma e. guzy mózgu Objawem fenyloketonurii nie jest a. upośledzenie rozwoju psychomotorycznego b. mysi zapach ciała c. jasna skóra d. bruzda małpia e. niebieskie Ľrenice Nie występuje w zespole nerczycowym a. białkomocz b. hipernatremia c. obrzęki d. hiperlipidemia Diagnostyka atopii u dzieci - stosowane metody, wskaz zdanie prawdziwe a. Wywiad, b. Oznaczanie swoistych IgE we krwi (RAST), c. Punktowe testy skorne u dzieci do lat trzech. d. Wszystkie prawdziwe, e. Prawdziwe A i B. Cechą noworodka donoszonego nie jest a. dobrze rozwinięta tkanka podskórna b. skóra sucha, pomarszczona i łuszcząca się dużymi płatami c. pępowina umieszczona w połowie odległości pomiędzy spojeniem łonowym a wyrostkiem mieczykowatym d. u dziewcząt wargi sromowe większe pokrywają wargi mniejsze e. u chłopców jądra w worku mosznowym Objawem Zepołu Pickwicka nie jest a. hipoksja b. senność c. hipokapnia d. wtórna poliglobulia e. duża otyłość Jaka jest najczęstsza przyczyna zgonu noworodków z powodu wad serca? a. Tetralogia Fallota b. Koarktacja aorty c. HLHS d. espół Eisenmengera e. GA Mukowiscydoza a. Nie jest uwarunkowana genetycznie, b. W tescie potowym charakterystyczne jest obnizenie ilosci chlorkow ponizej 50mmol/l, c.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 495,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!