ikona pliku pdf

Test z obróbki skrawaniem. notatki

Test z obróbki skrawaniem.


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 71.49 kB.


Test z obróbki skrawaniem. Cele operacyjne: Student będzie: - potrafił scharakteryzować rolę kątów ostrza skrawającego. - potrafił podać definicję spęczania wióra. - potrafił wymienić cechy materiałów do obróbki skrawaniem. - potrafił rozpoznać rozpływ ciepła w procesie skrawania. 1.Wyjaśnij rolę kąta pochylenia krawędzi skrawającej oraz kąta przystawienia. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 2. Wymień w punktach cechy stali szybkotnącej. * * * * 3. Spęczania wióra jest to zjawisko odkształcenia .……………… warstwy skrawanej w przypadku gdy przekroczona zostanie granica ……………….. Zjawisko to sprzyja większemu gromadzeniu ciepła w strefie skrawania. Efektem spęczania może być powstanie narostu na powierzchni ………….... 4. Od czego zależy temperatura ostrza narzędzia. a) od prędkości skrawania i prędkości posuwu b) tylko od prędkości skrawania c) tylko od prędkości posuwu 5. Czy większość wydzielonego ciepła w procesie skrawania jest przejmowane przez narzędzie? Tak Nie 6.Przypożądkuj cechy do rodzaju obróbki. Szlifowanie rodzaj obróbki skrawaniem, w której ruch obrotowy wykonuje narzędzie, a posuwowy wykonywany jest również przez narzędzie lub przez przedmiot obrabiany. jest to obróbka wykończeniowa powierzchni za pomocą narzędzi ściernych, w wyniku kt
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 71.49 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!