ikona pliku doc

Test opieka paliatywna Ir.w-2 notatki

.Do definicji opieki paliatywnej odnosi się następujące stwierdzenie*: a. to aktywna całościowa opieka nastawiona na zaspokojenie wszystkich potrzeb chorego w stanie terminalnym, b. to aktywna całościowa opieka nastawiona na zaspokojenie wszystkich potrzeb chorego w stanie terminalnym oraz jego rodziny, zarówno podczas jego choroby, jak i w okresie żałoby, c. to aktywna holistyczna opieka świadczona pacjentom dotkniętym chorobą AIDS, d. to opieka świadczona dla osób przewlekle chorych przez zespół wielodyscyplinarny, e. to wszechstronna opieka świadczona w celu zaspokojenia potrzeb leczniczych i pielęgnacyjnych


  410 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 410
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 103,50 kB.………………………………………………
imię i nazwisko
* - wybierz właściwe, wybierz najbardziej trafne i słuszne stwierdzenie, wymień.
1.Do definicji opieki paliatywnej odnosi się następujące stwierdzenie*:
      to aktywna całościowa opieka nastawiona na zaspokojenie wszystkich potrzeb chorego w stanie terminalnym,
      to aktywna całościowa opieka nastawiona na zaspokojenie wszystkich potrzeb chorego w stanie terminalnym oraz jego rodziny, zarówno podczas jego choroby, jak i w okresie żałoby,
      to aktywna holistyczna opieka świadczona pacjentom dotkniętym chorobą AIDS,
      to opieka świadczona dla osób przewlekle chorych przez zespół wielodyscyplinarny,
      to wszechstronna opieka świadczona w celu zaspokojenia potrzeb leczniczych i pielęgnacyjnych.
2. Hospicjum stacjonarne jest przeznaczone głównie dla pacjentów*:
      którzy wymagają – ze względu na ciężki przebieg nowotworu – stałej specjalistycznej opieki medycznej (dotyczy to głównie pacjentów z tzw. nowotworami płynnymi),
      którzy posiadają rodzinę - ze względu na konieczność stałej współpracy rodziny i zespołu terapeutycznego,
      którzy wyrażają chęć przebywania w opiece całodobowej,
      u kresu życia, tuż przed zgonem.
3. Okres przedterminalny (preterminalny) - jest to faza choroby*:
a. w której zaprzestano leczenia mającego eliminować przyczynę choroby, a chory znajduje się tylko
na leczeniue którego celem jest przedłużenie życia,
b. w której zaprzestano już leczenia przedłużającego życie, lecz chory znajduje się w dość dobrym
stanie ogólnym - nie ma dolegliwości i jest dość sprawny ruchowo,
c. w której zaprzestano już leczenia przedłużającego życie, a chory znajduje się w stanie przedagonalnym,
d. gdy u chorego pojawiają się dolegliwości, prowadzące do nieodwracalnego pogorsz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 103,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!