ikona pliku doc

test neurologia notatki

test neurologia


ocena: 4.0, 9
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 52.50 kB.


1. W przypadku podejrzenia miastenii najlepszą metodą diagnostyczną jest:
      CT głowy
      MRI głowy
      EMG
      EEG
      angiografia
2. Badanie angiograficzne wykonuje się w przypadku podejrzenia:
      udaru niedokrwiennego
      tętniaka
      malformacji naczyniowej
      prawidłowe b i c
      wszystkie prawidłowe
3. Skala Glasgow służy do oceny:
      rozległości udaru
      stopnia niedowładu
      stanu świadomości
      nasilenia otępienia
      wszystkie prawidłowe
4. Maksymalna ocena w skali Glasgow to:
      3
      5
      6
      15
      30
5. Najczęstszym powikłaniem urazów czaszkowo-mózgowych jest:
      wstrząśnienie mózgu
      stłuczenie mózgu
      krwiak nadtwardówkowy
      krwiak podtwardówkowy
      płynotok
6. Metody prowokacyjne stosowane podczas badania EEG to:
      hiperwentylacja
      światło stroboskopowe
      brak snu
      prawidłowe a i b
      wszystkie prawidłowe
7. Ośrodkowe porażenie n. VII najczęściej przejawia się:
      osłabieniem czucia na połowie twarzy
      połowiczym uszkodzeniem mięśni mimicznych twarzy
      trudnością w zamykaniu oczu
      opadniętym kącikiem ust
      wszystkie wymienione
8. Do podstawowych metod w diagnostyce stwardnienia rozsianego nie należy:
      MRI
      badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
      EEG
      badanie potencjałów wzrokowych
      badanie potencjałów słuchowych
9. Najczęstszą przyczyną udaru krwotocznego jest:
      angiopatia amyloidowa
      naczyniaki jamiste
      nagły skok ciśnienia tętniczego
      pierwotny nowotwór mózgu
      przerzutowy nowotwór mózgu
10.Najczęściej występującym typem udaru jest:
      krwotok podpajęczynówkowy
      krwotok śródmózgowy
      udar niedokrwienny
      TIA
      żaden z wymienionych
11. SAH to:
      dokonany udar niedokrwienny
      udar postępujący
      przejściowy atak niedokrwienny z objawami wycofującymi się przed upływem 24 godzin
      udar niedokrwienny z objawami wycofującymi się przed upływem 24 dni
      krwotok podpajęczynówkowy
12. Cechy afazji sensorycznej (czuciowej):
      pacjent nie rozumie, co się do niego mówi
      pacjent rozumie, ale nie może nic powiedzieć
      zaburzenia pamięci
      zaburzenia poz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 52.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!