ikona pliku doc

Test anestezjologia notatki

test z anestezjologii


  170 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 170
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 130.00 kB.


Pytania egzaminacyjne dla kierunku pielęgniarstwo
Z przedmiotu : anestezjologia, intensywna terapia
1. Odległym powikłaniem sztucznej drogi oddechowej jest
      odma śródpiersiowa, obrzęk podgłośniowy
      pierścieniowate zwężenie tchawicy
      uszkodzenie strun głosowych
      wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
2. Zestawy do przetaczań stosowane do żywienia metodą jednego worka powinny być
zmieniane
      jeden raz na dobę b. dwa razy na dobę
      jeden raz na 48 godzin d. dwa razy na tydzień
3. Do leków przeciwwymiotnych nie należy
a. metoklopramid b. diphergan
c. fenactil d. fentanyl
4. Napływ krwi żylnej do prawego serca w obrzęku płuc można uzyskać poprzez
      pozycję półsiedzącą ze spuszczonymi nogami
      stosowanie opasek uciskowych, upust krwi
      podanie morfiny, aminofiliny
      wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
5. Fizjologiczna wartość OCŻ wynosi
5 – 12 cm H2O b. 7 – 14 cm H20
      7 – 14 cm H2o d. 15 – 25 cm H2O
6. Pulsoksymetria pozwala na rejestrację
      częstości tętna i saturacji krwi włośniczkowej
      ciśnienia tętniczego krwi i rzutu minutowego serca
      stężenia CO2 w powietrzu wydechowym
      saturacji krwi tętniczej i ciśnienia tętniczego krwi
7. Objawami towarzyszącymi wymiotom są
      wzmożone wydzielanie śliny, pocenie
      zblednięcie twarzy, tachykardia
      uczucie osłabienia, bóle głowy
      wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
8. Konikotomia polega na
      przecięciu więzadła pierścienno – tarczowego w celu umożliwienia oddychania
      wprowadzeniu bronchoskopu między struny głosowe
      wycięciu okienka na wysokości III – IV chrząstki pierścieniowej
      żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
9. Odma opłucnowa powstaje w wyniku
      gromadzenia się płynu i krwi w jamie opłucnowej
      krwotoku z
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 130.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!