ikona pliku doc

test 2 z pielęgniarstwa anestezjologicznego notatki

Test z pielęgniarstwa anestezjologicznego


  2392 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2392
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 29,00 kB.


TEST II 1. W napadzie drgawek należy: - zabezpieczyć pacjenta przed urazem - udrożnienie dróg oddechowych - podanie relanium 2. Pacjent po urazie głowy otwiera oczy przez bodziec bólowy. Nie reaguje na polecenia słowne. Przyjmuje pozycję wyprostną: - intubacja dotchawicza - hiperwentylacja 3. Który z objawów mówi o wstrząsie mózgu: - wszystkie odpowiedzi prawidłowe 4. Uraz rdzenia kręgowego podejrzewa się u: - wszystkie odpowiedzi 5. Hipotermia wywiera jaki wpływ na mózg: - ochronny 6. Pacjent potrącony przez samochód. Przytomny. Ma 15 punktów w skali Glasgow. Wstępne postępowanie obejmuje: - podanie tlenu przez maskę 7. Ofiara wypadku ma wyciek z ucha i nosa: - pozwolić na swobodny wyciek płynu z ucha i nosa 8. Odsysanie cewnikiem za pomocą ssaka elektrycznego: - u pacjentów zaitubowanych odsysanie poprzedzone podaniem 100% tlenu 9. Podejrzenie złamania podstawy czaszki: - wyciek z ucha i nosa - utrata świadomości 10. Który stan nie powoduje obniżenia ciśnienia śródczaszkowego: - hipotermia 11. Wzrost ciśnienia śródczaszkowego nie powoduje: - hiperwentylacja 12. Jaka jest prawidłowa wartość ciśnienia śródczaszkowego: 15 mmHg 13. Głowę chorego układamy pod kątem: - 30 14. Minimalna skala punktów Glasgow: - 3 pkt 15. Maxymalna skala punktów Glasgow: - 15 pkt 16. Który lek nie obniża ciśnienia śródczaszkowego: - salicylany 17. U pacjentów z urazem czaszkowym bilans powinien być: - ujemny 18. Skala Glasgow: - zgięciowa 3 pkt 19. Ocena pacjentów wg skali Glasgow: - urazy czaszkowo-mózgowe 20. Obrzęk mózgu osiąga maxymalnie: - 12-72 h 21. Przeciwwskazaniem do urazów czaszkowo-mózgowych jest: - czynności serca powyżej 100 ud/min
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 29,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!