ikona pliku doc

test 1 z pielęgniarstwa anestezjologicznego notatki

test z anestezjologii


  2610 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2610
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 33,50 kB.


TEST I Głównym zadaniem resuscytacji jest: - tłoczenie krwi do mózgu - przywrócenie prawidłowych skurczów serca Asystolie: - bezruch komór Pośredni masaż serca: - wszystkie stwierdzenia są prawidłowe 4. Wskazaniem do podania atropiny jest: -wszystkie wyżej wymienione 5. Najpierw co robimy przy NZK: - defibrylacja 6. Co podajemy odoskrzelowo?: - atropina - adrenalina - lidnokaina 7. Czy stosujemy wodorowęglany w resuscytacji?: - najwcześniej po kilku minutach 8. Uderzenie w okolice przedsercową stosujemy gdy: - w bezpośrednim momencie po zatrzymaniu krążenia 9. Miejsce uderzenia: - środkowa część mostka 10. Uderzenie w okolice przedsercową jest bezwzględnie przeciwwskazane: - zatrzymanie krążenia przez hipoksjię 11. Pozycja przeciwwstrząsowa: - nogi do góry, głowa do dołu 12. Najprostszy sposób udrożnienia dróg oddechowych: - odgięcie głowy do tyłu 13. W udrożnieniu dróg oddechowych istotnym znaczeniem jest: - zapobieganie zapadnięcia się języka 14. Najczęstszą przyczyną niedrożności dróg oddechowych jest: - zapadnięcie się języka 15. U poszkodowanego, który nie oddycha istotne jest: - szansa przeżycia jest większa, gdy czas bezdechu jest krótki 16. U kogo stosujemy pozycję bezpieczną: - u chorych nieprzytomnych z własnym oddechem 17. Ratownik przy wykonywaniu resuscytacji powinien przez cały czas: - ułożyć ratowanego na twardym podłożu 18. W czasie resuscytacji dorosłego: - jednocześnie można prowadzić wentylację 19. Uderzenie przedsercowe wykonujemy: - tylko w ciągu 30 sekund po zatrzymaniu krążenia 20. Zabiegi Heinicha: - usunięcie ciała obcego 21. Czynności resuscytacyjnej nie podejmujemy, gdy: - plamy opadowe 22. Zasady bezpiecznej defibrylacji nie obejmują:
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 33,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!