ikona pliku doc

termodynamika wyznaczanie wilgotnosci wzglednej notatki

sprawozdanie z laboratorium


  165 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 165
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 125,00 kB.


      WPROWADZENIE TEORETYCZNE
Wilgotność gazu określa się poprzez podanie wilgotności względnej, czyli ilorazu aktualnej ilości pary wodnej w gazie i maksymalnej ilości pary wodnej w gazie w warunkach nasycenia dla danej temperatury. Można także powiedzieć, że jest to stosunek aktualnego ciśnienia cząstkowego pary wodnej do ciśnienia nasycenia przy danej temperaturze.
Przy określaniu ilość wilgoci w gazach podaje się również stopień zawilżenia gazu, czyli stosunek ilości pary wodnej zawartej w gazie do ilości gazu suchego
Można wyróżnić wiele metod pomiaru ilości pary wodnej w gazach takich jak:
grawimetryczne,
termometryczne,
chemiczne,
elektryczne,
radiacyjne,
higroskopowe
      OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO


Higrometru izochoryczny to naczynie pomiarowe, w którym gaz wilgotny podlega przemianom. Naczynie to jest otoczone płaszczem wodnym, utworzonym w zbiorniku. Ciecz termostatyczna dopływa do płaszcza króćcem, na którym zamontowany jest zawór odcinający. Ciecz odprowadzana jest przez króciec. Płaszcz wodny znajdujący się w zbiorniku otoczony jest warstwą izolacji cieplnej. Całość zamknięta jest w blaszanej obudowie. Badany gaz zasysa się do naczynia pomiarowego. Do pomiaru temperatury próbki badanego gazu służy termoelement NiCr-CrAl. Ciśnienie manometryczne badanego gazu mierzy się manometrem cieczowym.
      CEL ĆWICZENIA
Celem ćwiczenia było wyznaczenie wilgotności względnej i stopnia zawilżenia powietrza za pomocą higrometru izochorycznego.
Zastosowana w ćwiczeniu metoda pomiaru wilgotności gazów przemysłowych tj. metoda pomiaru higrometrem izochorycznym, która należy do metod termometrycznych.
Po za tym użyto metody psychrometrycznej, która polega na użyciu dwóch termometrów: „suchego”- mierzy temperaturę badanego gazu oraz„mokrego”- mierzy temperaturę gazu, w którym nastąpiło odparowanie wody w ilości umożliwiającej osiągnięcie stanu n
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 125,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!