plik doc

formy społecznej partycypacji w zapewnieniu bezpieczeńśtwa

xxxxxxxxx
FORMY SPOŁECZNEJ PARTYCYPACJI W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA Pojęcie partycypacji można zdefiniować jako mniej lub bardziej bezpośrednie uczestnictwo obywateli w życiu społecznym, publicznym i politycznym. Termin partycypacja, stosowany jest na ogół z dodatkowym określeniem, np. społeczna, obywatelska, publiczna, indywidualna, wspólnotowa, wertykalna, horyzontalna. Partycypacja społeczna (horyzontalna, wspólnotowa) to udział jednostek w działaniach zbiorowych, podejmowanych...

plik doc

niespecyficzne trudności w nauce czytania i pisania

Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych z dziecmi które mają problemy w czytaniu i pisaniu
2. Niespecyficzne trudności w nauce czytania i pisania Do niespecyficznych trudności w nauce czytania i pisania zalicza się:       upośledzenie umysłowe       inteligencję niższą niż przeciętna       wady zmysłu       braki edukacyjne zaniedbania środowiskowe 1) Upośledzenia umysłowe: Przyczyna trudności w pisaniu i czytaniu jes...