ikona pliku doc

terapia pedagogiczna notatki

praca zaliczeniowa z terapii pedagogicznej


  232 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 232
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 43.00 kB.


TERAPIA PEDAGOGICZNA
Temat: Ważny krok w życiu…
      Człowiek idzie przez życie, napotykając różne przeszkody…Nie zawsze jest tak jakbyśmy tego oczekiwali…życie jest jak labirynt i sądzę, że każdy o tym wie.
Terapia odgrywa w życiu ludzkim bardzo wielką rolę, nie musi to być koniecznie terapia prowadzona przez specjalistów, wykształconych terapeutów. Właśnie to postaram się ukazać w swojej pracy.
      Ogólnie terapia zajęciowa to leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy, które mogą mieć wartość kształcącą, wychowawczą a także leczniczą. Inaczej jest to zwane leczeniem „poprzez pracę”
Osoba prowadząca terapię powinna mieć przygotowanie pedagogiczne, tacy ludzie potrafią rozmawiać z ludźmi i doradzać nim.
Są różne rodzaje terapii: Ergoterapia, kinezyterapia, artyterapia, psychorysunek, choreoterapia, muzykoterapia, zajęcia rekreacyjne, zajęcia artystyczne, biblioterapia, teatroterapia, ludoterapia (gry i zabawy)…
     
      Jednak ja się skupię na całkiem innym rodzaju terapii… Terapii pedagogicznej…
     
      Wyróżnia się sześć zasad terapii pedagogicznej:
Zasada 1: Indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego
- Dla każdego dziecka w grupie dobieramy
                  -indywidualny (inny) program.
-indywidualne metody dydaktyczne i wychowawcze do możliwości konkretnego dziecka.
-Stosujemy indywidualne zabiegi wychowawcze i psychoterapeutyczne
a) W toku zajęć kontrolujemy przebieg i wyniki pracy dziecka.
b) Pomagamy w przezwyciężaniu trudności.
Zasada 2: Powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniającego złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne dziecka
- Stosujemy stopniowanie trudności w zakresie objętości i przystępności opracowywanego       materiału.
- Przechodzimy od ćwiczeń prostych, obejmujących niewielki zakres materiału do złożonych wymagających opracowania dużych partii materiału dydaktyc
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 43.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (2)

  • 2011-06-11 15:00:19 rybsonek

    Ta praca nie jest o terapii pedagogicznej. Autor pisze nie na temat i ma powierzchowną wiedzę o terapii, myli pojęcia.

  • 2011-06-11 15:01:46 rybsonek

    Ta praca nie na temat. Autorka ma powierzchowną wiedzę na temat terapii, myli pojęcia.

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!