ikona pliku odt

Teorie socjologiczne streszczenie notatki


ocena: 4.0, 4
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 46.65 kB.Merton zmodyfikował pojęcie anomii, przez którą rozumiał presje, pod jaką znajdują się jednostki, kiedy przyjęte normy skłóca się z rzeczywistością społeczną. Do głównych wartości powszechnie uznawanych w społeczeństwie amerykańskim – a do pewnego stopnia także w innych społeczeństwach uprzemysłowionych – należy sukces materialny, a środkami do osiągnięcia tego 
celu
 
maja być samodyscyplina i ciężką praca. Znaczyłoby to, że ludzie, którzy naprawdę ciężko pracują osiągną
sukces
 
bez względu na to, jaki jest ich punkt startu. Idea to nie jest prawomocna, bo większość osób, które wywodzą się ze środowisk nieuprzywilejowanych ma niewielkie konwencjonalnych możliwości awansu, jeżeli w ogóle maja jakiekolwiek szanse. Jednakże osoby, które nie odniosły sukcesu spotykają się z potępieniem swojej rzekomej nieudolności. W tej sytuacji znajdują się one pod silna presja by zrobić cos ze wszelką cenę za pomocą legalnych lub nielegalnych środków. Według Mertona dewiacja jest, zatem produktem ubocznym nierówności ekonomicznych i braku równości szans. 
Zdaniem Mertona, anomia to „(...) załamanie zdarzające się w strukturze kulturowej, występujące zwłaszcza wtedy, kiedy istnieje silna rozbieżność pomiędzy normami i celami kulturowymi a społecznie ustrukturowanymi możliwościami działania członków grupy zgodnie z tymi normami”.
Merton przedstawia strukturę społeczną jako czynnik produkujący motywację zachowań ludzkich – konformistycznych i dewiacyjnych, które genetycznie nie różnią się między sobą. Dwa elementy tej struktury wywierają określone naciski na jednostki. Są to: cele kulturowe, zinstytucjonalizowane środki. W rozumieniu tej teorii dewiacje są to indywidualne sposoby przystosowania (rozumianego jako reakcja na warunki społeczne), sklasyfikowane na podstawie akceptacji lub odrzucenia dwu wymienionych, kluczowych elementów struktury społecznej.
Prace Mertona dotknęły jednej z głównych zagadek kryminologii:, dlaczego w czasach, gdy społeczeństwo jako całość staje się zamożniejsze, wskaźniki przestępczości rosną? Podkreślając rozziew między rosnącymi aspiracjami a utrwalonymi nierównościami, Merton wskazuje na poczucie względnej deprywacji jako ważny czynnik zachowań dewiacyjnych. Mamy do czynienie z sytuacją anomii, kiedy to ludzie umiejscowieni na niższych szczeblach hierarchii społecznej, nie posiadający środków do osiągnięcia ogólnie upragnionych celów, próbują się przystosować w dewiacyjny sposób. Dewiacja nie wynika z natury człowieka, rodzi ja społeczeństwo. We właściwie funkcjonującym społeczeństwie cele i środki ich realizacji powinny być harmonijnie ze sobą powiązane. Szanse na sukces zależą od naszej pozycji w strukturze społecznej, od dostępności od środków. Ujednolicenie celów jest, więc szkodliwe społeczne i jednostkowe. Osoby, które nie mają szans na osiągnięcie celów poprzez legalne środki, wybierają inną drogę, musza się przystosować do sytuacji anomii. Merton uważał dewia
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 46.65 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!