ikona pliku doc

Teorie pielęgnowania-modele notatki

Teorie pielęgnowania


  125 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 125
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 350.00 kB.


mgr Jolanta Sadek
MODELE PIELĘGNOWANIA
„Praktyka bez teorii jest jedynie rutyną, tylko teoria może przynieść ducha inwencji”
Pasteur
Pielęgniarstwo jest młodą dyscypliną naukową, której początków należy doszukiwać się w pracach Florence Nightingale.
Podstawowym zadaniem nauki o pielęgnowaniu jest definiowanie pojęć, ukazywanie i wyjaśnianie istoty związków zachodzących między poszczególnymi pojęciami, formowanie uogólnień i praw.
Posługując się pojęciem „teoria” na poziomie szkoły pielęgniarskiej mamy na myśli treści prezentowane na zajęciach teoretycznych. W ten sposób oddzielamy to, co teoretyczne od tego, co praktyczne (z reguły od czynności pielęgnacyjnych). Jest to prawidłowe rozumienie teorii, jednak w szerszym, naukowym znaczeniu teoria to grupa twierdzeń o wzajemnych relacjach zachodzących pomiędzy pojęciami, z których można wnioskować o dużej liczbie obserwacji czy też zjawisk.
Każda teoria naukowa tworzona jest przez naukowca (lub grupę naukowców), który opisuje i wyjaśnia zjawiska stanowiące przedmiot zainteresowania.
* Teorie składają się z grupy pojęć.
* Pojęcia to abstrakcyjne cechy badanych przedmiotów czy zjawisk np. zdrowie, adaptacja, samopielęgnowanie. Pojęcia mogą stanowić część teorii, ale same w sobie nie wystarczają do jej sformułowania.
* Model: graficzne lub symboliczne przedstawienie zjawiska lub zjawisk – przy minimalnym użyciu słow. Do ukazania relacji zachodzących pomiędzy pojęciami wykorzystywane są strzałki lub inne symbole graficzne.
Modele pielęgniarstwa ukazują w (sposób graficzny) czym jest pielęgniarstwo z punktu widzenia autorów poszczególnych modeli.
Klasyfikacja teorii pielęgniarstwa
      Podział ze względu na zasięg zastosowania teorii w praktyce pielęgniarskiej
- teorie szerokiego zasięgu
- teorie średniego zasięgu
- teorie lokalne
      Podział ze względu na poziom strukturalizowania teorii
- filozofie
- modele koncepcyj
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 350.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!