ikona pliku doc

teorie pielęgniarstwa notatki

teorie piel


  813 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 813
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 116,00 kB.


WYKŁAD Z DN. 20.02.2009 TEORIE PIELĘGNIARSTWA-usystematyzowane uogólnienia wyjaśniające pewne zjawiska, fakty, procesy istotne dla pielęgniarstwa niezbędne do oparcia praktyki pielęgniarstwa na zweryfikowanie wiedzy. Środowisko: F. Nightingale Potrzeba: -V. Henderson -D. Orem -N. Rober Systemy: -M. Rogers -I. King -B. Neuman -C. Roy Współdziałanie: -W. Peplau -J. Riehl-Sisca Rozwój człowieka: -J. Watson -M. Leininger Pojęcia centralne to: osoba, środowisko, zdrowie I pielęgnowanie. ZAŁOŻENIA WSPÓLNE TEORII: Człowiek odnosi korzyści z opieki pielęgniarskiej. Człowiek ma wewnętrzną siłę do poprawiania swojego stanu zdrowia. Wzrost poznania (zrozumienia) istoty ludzkiej ułatwia i ulepsza opiekę pielęgniarską. Wiedza pielęgniarska przyczynia się do ukazania związku jaki zachodzi pomiędzy stanem ludzkiego zdrowia a chorobą. Pielęgnowanie różni się od innych sposobów dbania o zdrowie. Ludzie oddziałują wzajemnie na siebie. Ludzie nie żyją w izolacji, są pod wpływem innych ludzi, rodziny i środowiska naturalnego. Na zdrowie człowieka składa się coś więcej niż jego potrzeby fizjologiczne. Poprawa stanu zdrowotnego ludzi jest celem społecznym. Zdrowie jest wartością pozytywną. HOLIZM A PIELĘGNIARSTWO Holizm to nazwa filozoficznej teorii rzeczywistości zakładającej, że świat stanowi strukturalną globalną całość. Holizm w medycynie: Zjawiska dotyczące człowieka i stanu jego zdrowia należy rozpatrywać całościowo. Podmiot opieki- człowiek stanowi niepowtarzalną całość. Skuteczność opieki i pomaganie zależy od umiejętności znalezienia tego, co spowodowało zaburzenia wewnętrzne harmonii i struktury swoistej dla podopiecznego i co powoduje, że człowiek powinien być otoczony opieką. Zdrowie jest postrzegane jak, o stan pozytywny. Holizm w piel. Każdy człowiek jest indywidualną i niepowtarzalną całością żyje w okre
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 116,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!