ikona pliku doc

Teoria wychowania - przykładowe sprawdziany 2 notatki

Kolejne 2 rzędy przykładowych, rozwiązanych sprawdzianów z teorii wychowania, z wykładów, nie ja go rozwiązywałam, ale myśle, że same pytania są już cenne :D


  185 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 185
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 71.50 kB.


Rząd 3
Socjalizacja-Uspołecznianie, ogół wpływów wywieranych a osobę wychowanka jako istotę społeczną znajdującą się w sferze wpływów/ nacisków rozmaitych lub ludzkich jednostek, socjalizacja może być spontaniczna i zaplanowana przejawiana świadomie i nieświadomie, okazjonalna i trwająca w czasie
Ideał wychowanka- Możliwie całościowa pożądana wizja danych cech wychowanka, widnokrąg stanów – ku którym należy dążyć, ideał w zamyśle teoretyków, wychowanie ma służyć za plan zasadniczy ułatwiający wychowawcom ustalanie celów szczegółowych { operacyjnych] oraz, za konstrukt motywujący wychowanka do pracy nad sobą.
Glaski - Termin związany z analizą koncepcji transakcyjnej Ericha Borna, społeczne istnienie – dostarczanie danemu osobnikowi przez innyc ludzi { stanowiących jego otoczenie}, glaski mogą być pozytywne { korzystne} i negatywne { niekorzystne}oraz w deficycie { najbardziej niekorzystne}
Sublimacja - Przeniesienie społeczno i kulturowo zwane mechanizm obronny rozmaitych popędowych potrzeb tak aby zyskać aprobatę otoczenia { i poniekąd temuż otoczeniu realizacje wyższych potrzeb}np. popędowa potrzeba dominowania przetworzona w potrzebę reformowania / zbawiania świata
Jaki jest związek behawioryzmu z wychowaniem?
Behawioryzm dostarczył teoretykom wychowania zorientowanym pozytywistycznie {technologicznie manipulatorski} wiele praktycznych reguł – jak skutecznie wywierać wpływ na wychowanie i psychikę wychowanków – w imię realizacji projektów zamierzonych i zmian, jak posługiwać się szeroko rozumianymi nagrodami i katami. Behawioryzm dostarczył też teoretycznych koncepcji na ten temat, powszechnie używanych przez” pozytywistów” wychowawczej teorii i praktyce.
Wymień za Dąbrowskim 5 poziomów rozwoju wychowanka/ człowieka.
Cecha
Objaśnienie
Integracja pierwotna - prymitywna
Prymitywna integracja popędowa/ integracja na usługach popędów niedorozwój nerw
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 71.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!