ikona pliku doc

Teoria wychowania kolokwium notatki

Opracowani zagadnień z Teorii Wychowania


  115 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 115
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 148.00 kB.


1.Teoria wychowania jako subdyscyplina pedagogiki. Przedmiot badań, struktura, metodologia, geneza i rozwój teorii wychowania.
Teoria wychowania to usystematyzowana wiedza o celach, metodach, formach, treściach, systemach i organizacji procesu wychowawczego, a także o jego prawidłowościach, uwarunkowaniach i skutkach.
Przedmiotem badań jest świadome i celowe oddziaływanie wychowawcze na dzieci i młodzież, zgodnie z przyjętą koncepcją natury człowieka.
Strukturę teorii wychowania tworzą teorie szczegółowe: TW moralnego, TW społecznego, TW estetycznego, TW obywatelskiego, TW zdrowotnego, TW ekologicznego, TW religijnego, TW technicznego, TW umysłowego, TW seksualnego. Struktura TW: wychowanie przez sztukę, rekreację, pracę. Wychowanie do: miłości, wolności, radości życia.
Metodologia: sondaż diagnostyczny, eksperyment, monografia, badania dokumentów, analiza wytworów dziecka, metoda biograficzna.
Powstanie i rozwój teorii wychowania przypada na XIX i XX wiek, to czas rozwoju nauk przyrodniczych i humanistycznych. Pedagogika oddzieliła się od filozofii
2. Zadania oraz znaczenie teorii wychowania w kontekście innych naukowych dyscyplin pedagogicznych.
Zadania TW:
Diagnozowanie procesów wychowania(ocena teoretycznych modeli, wartości, propozycje wychowawcze)
Prognozuje mechanizmy wychowania
Analizuje cele wychowania oraz samowychowania często w powiązaniu z celami nauczania (analizuje wartości międzyludzkie: witalne, humanistyczne, społeczne)
Opisuje i wyjaśnia dynamikę procesów dokonujących się w osobowości wychowanków.
Ustala zasady wychowania
Dostarcza kategorii pojęciowych, modeli i koncepcji całej pedagogice i jej subdyscyplinom
Projektuje metody wychowania(stosownie do kultury pedagogicznej, środowiska, świata dziecka, do jego dyspozycji wewnętrznych i kultury szeroko rozumianej)
Dokonuje wglądu w sytuacje wychowawcze i ustala warunki do ich pełnej aktualizacji.
3. CZY PEDAGOGOM POTRZEBNA JEST NAUKA TEORE
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 148.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!