ikona pliku doc

Teoria wychowania jako subdyscyplina pedagogiczna notatki

...


  207 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 207
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 115,00 kB.


Teoria wychowania jako subdyscyplina pedagogiczna.Ogólna charakterystyka teorii wychowania.
1. Nazwa teorii wychowania.
Teoria wychowania jest jedną z podstawowych dyscyplin pedagogicznych, do których zalicza się m.in. pedagogikę ogólną, dydaktykę, pedagogikę porównawczą, społeczną i specjalną oraz historię wychowania i oświaty. Nie jest więc jednolitym i wewnętrznie spójnym systemem twierdzeń dotyczących wychowania, czyli jakąś osobną teorią. Będąc nazwą określonej dyscypliny naukowej, zawiera wiele przeróżnych teorii- zarówno o charakterze ogólnym, jak i cząstkowym.
Nazwa teorii wychowania jako odrębnej subdyscypliny pedagogicznej pojawiła się w Polsce dopiero w okresie powojennym. Podejmowane przez nią problemy wcześniej leżały w gestii zainteresowań pedagogiki ogólnej albo też tzw. Pedagogiki normatywnej, praktycznej lub opisowej. W Europie Zachodniej, jak również w Ameryce Północnej, raczej rzadko mówi się o dyscyplinie nazywanej teorią wychowania. Istnieją jednak pod tym względem wyjątki. To, czym się ona zajmuje, jest tam najczęściej przedmiotem pedagogiki jako nauki o wychowaniu lub przedmiotem innych dyscyplin naukowych, jak filozofia człowieka, psychologia i socjologia. W ramach uprawianej na Zachodzie pedagogiki, tematy zbieżne z teoria wychowania, rozumianą jako odrębna subdyscyplina pedagogiczna, występują nierzadko pod nazwą „podstawy wychowania”, w odróżnieniu od podstaw nauczania lub kształcenia.
2. Przedmiot teorii wychowania.
Głównym przedmiotem zainteresowań teorii wychowania w wąskim jego rozumieniu, tj. kształtowanie postaw i innych cech osobowości dzieci i młodzieży łącznie ze stwarzaniem im warunków ułatwiających samoaktualizację drzemiących w nich konstruktywnych możliwości. W tym sensie teorię wychowania interesuje szczególnie rozwój moralny, społeczny, kulturalny i fizyczny dzieci i młodzieży, mniej natomiast ic
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 115,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!