plik docx

bajka terapeutyczna

Bajka terapeutyczna pisana wg wskazówek Molickiej. Dostałam za nią 8/10 punktów.

NOCNY  KRÓLEWICZ

Nie tak dawno temu we wspaniałym zamku mieszkali król, królowa i mały królewicz Filip. Pewnego dnia król, pełniąc swoje obowiązki, musiał wyjechać w długą i daleką podróż. Od tego czasu królowa razem ze swoim synem Filipem zamieszkała w z...

plik docx

bajka terapeutyczna

Bajka terapeutyczna pisana wg wskazówek Molickiej.

NOCNY  KRÓLEWICZ

Nie tak dawno temu we wspaniałym zamku mieszkali król, królowa i mały królewicz Filip. Pewnego dnia król, pełniąc swoje obowiązki, musiał wyjechać w długą i daleką podróż. Od tego czasu królowa razem ze swoim synem Filipem zamieszkała w zamku sama. Królowa Anna to wsp...

plik doc

metody wychowania

met. wychowania
39. METODY WYCHOWANIA Przez metodę wychowania rozumiemy każdy wyodrębniony sposób postępowania wychowawcy, polegający na wywieraniu określonego wpływu na aktywność wychowanka. Klasyfikacja metod wychowania wg Heliodora Muszyńskiego: Podstawą klasyfikacji jest tu sposób wywierania wpływ na zachowanie się wychowanka przez stosowanie w danej sytuacji nagród i kar. (nagrody i kary są tu rozumiane jako zaspokajające bądź utrudniające realizację potrzeb dziecka, nagrody mają po...

plik doc

Koncepcja pedagogiczna Aleksandra Kamińskiego

Koncepcja pedagogiczna Aleksandra Kamińskiego
Uniwersytet Wrocławski       Instytut Pedagogiki Koncepcja pedagogiczna Aleksandra Kamińskiego                   Joanna Ryba Gr. 4       Aleksander Kamiński to postać wybitna w dziedzinie pedagogiki, ale także ceniona postać w środowisku harcerskim. To właśnie dzięki doświadczeniom z „harcerskiego szlaku” mógł stworzyć swoją własną koncepcję pedagogiczną....

plik docx

Jan Amos Komeński- najważniejsze poglądy na dydaktykę

najważniejsze poglądy na dydaktykę Komeńskiego

Jan Amos Komeński (1592-1670) -największym pedagogiem czasów nowożytnych. Był Czechem .  Należał  do grupy religijnej Braci Czeskich. Zmuszony do opuszczenia Czech, przebywał i był nauczycielem w Polsce. Najobszerniejszym dziełem pedagogicznym Komeńskiego jest „Wielka dydaktyka”.

  1.  Komeński stworzył koncepcję k...

plik doc

Porównanie wychowania Spartańskiego i Ateńskiego

Porównanie wychowania Spartańskiego i Ateńskiego
Porównanie wychowania Spartańskiego i Ateńskiego. SPARTANIE-odznaczali się szorstkością usposobienia,zamiłowaniem do życia wojennego,pragnieniem władzy i zdobyczy.Nie dbając o wartości umysłowe i estetyczne,cenili ponad wszystko siłę,organizowali się głównie w celach militarnych i wychowaniu swych dzieci nadawali świadomie taki sam jednostronny kierunek.W 7 roku życia państwo odbierało dzieci rodzinie zarówno chłopców i dziewczęta,obie płci...

plik doc

Teoria wychowania - przykładowe sprawdziany 2

Kolejne 2 rzędy przykładowych, rozwiązanych sprawdzianów z teorii wychowania, z wykładów, nie ja go rozwiązywałam, ale myśle, że same pytania są już cenne :D
Rząd 3 Socjalizacja-Uspołecznianie, ogół wpływów wywieranych a osobę wychowanka jako istotę społeczną znajdującą się w sferze wpływów/ nacisków rozmaitych lub ludzkich jednostek, socjalizacja może być spontaniczna i zaplanowana przejawiana świadomie i nieświadomie, okazjonalna i trwająca w czasie Ideał wychowanka- Możliwie całościowa...

plik doc

Teoria wychowania - przykładowe sprawdziany 2

Kolejne 2 rzędy przykładowych, rozwiązanych sprawdzianów z teorii wychowania, z wykładów, nie ja go rozwiązywałam, ale myśle, że same pytania są już cenne :D
Rząd 3 Socjalizacja-Uspołecznianie, ogół wpływów wywieranych a osobę wychowanka jako istotę społeczną znajdującą się w sferze wpływów/ nacisków rozmaitych lub ludzkich jednostek, socjalizacja może być spontaniczna i zaplanowana przejawiana świadomie i nieświadomie, okazjonalna i trwająca w czasie Ideał wychowanka- Możliwie całościowa...

plik doc

Teoria wychowania - przykładowe sprawdziany

Przykładowy rozwiązany sprawdzian z teorii wychowania, z wykładów, nie ja go rozwiązywałam, ale myśle, że same pytania są już cenne :D
Wychowanie pojmowane zgodnie z opją pozytywistyczną -Świadome, celowe, wcześniej zaplanowane wywieranie wpływu na zachowanie osobowości wychowanka, urabianie cech kierunkowych (wartości, postawy, potrzeby wyższe) manipulacja w imię społeczne i ideowo wyższych celów Teleologia -Nauka o zasadach kryteriach ustanowienia celów wychowania z włączenia projektowa...

plik doc

teoria wychowania - ściąga

Ściąga z pewnego zakresu teorii wychowania z pojęć tj: Def. wychowania, teoria wych. jako tradycyjna nauka o wych,Orientacja pozytyw/humanist, Wychowanie z poprawkami,Relacja wychowanek?nauczyciel, Teleologia wych,Diagnozowanie, Warstwicowa koncepcja. itp
Wychowanie – zawsze celowe, wcześniej zaplanowane wywieranie wpływu na aktywność drugiego człowieka z zamiarem wywołania oczekiwanych zmianw czyimś myśleniu, odczuwaniu, motywacji do zachowań, oraz samym zachowaniu za pomocą przyjętych w d...