ikona pliku doc

teoria wychowania notatki

praca na temat


  177 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 177
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 35.00 kB.


Zakres i zadania historii wychowania Zadaniem historii wychowania jest badanie, jak w poszczególnych stadiach różne społeczeństwa organizowały u siebie wychowanie i dlaczego właśnie takie, a nie inne stanowiły systemy pedagogiczne. Do historii wychowania należą: dzieje praktyk wychowawczej dzieje teorii wychowawczej Przedmiot badań historii wychowania: Historia myśli pedagogicznej (dzieje pedagogiki jako nauki, doktryn, prądów pedagogicznych) Historia szkół i instytucji światowych (wraz z historią ustroju i organizacji szkolnej) Historia kultury jako proces formowania się człowieka pod wpływem różnorodnych czynników społeczno ? pedagogicznych, politycznych, artystycznych i intelektualnych (dzieje wychowania pozaszkolnego) Doktryny pedagogiczne ? to wszelkie usystematyzowane teoretyczne, uzasadnione i wyposażone w bogatą aparaturę pojęciową hipotezy i twierdzenia dotyczące wychowania człowieka odnośnie do składników ówczesnego rozumienia tego pojęcia. Myśli pedagogiczne ? to nie będące doktrynami wszelkie wyartykułowane poglądy, opinie i przekonania, dotyczące wychowania człowieka i odniesione do składników ówczesnego rozumienia tego pojęcia i będące rozumem, ideami refleksyjnymi. Interdyscyplinarny charakter historii wychowania Historia wychowania jest specjalizacją historyczną, musi korzystać z tej procedury, która określa się mianem metody historycznej, ale jednocześnie obok historycznej rekonstrukcji, nauka ta powinna socjologicznie interpretować i pedagogicznie wartościować. Historia wychowania winna pokazywać genezę współczesnych dziedzin i kierunków pedagogicznych oraz systemów oświatowo ? wychowawczych powinna wyraźnie akcentować rzeczywiste nowatorstwo, źródła wpływów i zapożyczania teorii i praktyk, obrazować rozwój idei i tendencji zmieniających rzeczywisty postęp oświaty i wychowania. Wg Emila Durkheima (1859 ? 1917) historia szkolnic
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 35.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!