ikona pliku docx

teoria reprodukcji kulturowej notatki


  185 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 185
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 38.17 kB.


POMIĘDZY DIALOGIEM A PRZEMOCĄ W SZKOLE.

ROLA DIALOGU I PRZEMOCY W REPRODUKOWANIU

KAPITAŁU SZKOLNEGO

W społeczeństwie współczesnym z przemocą spotykamy się niemal na każdym

kroku albo dotyka nas bezpośrednio, bądź też jesteśmy „atakowani” doniesieniami

o wszechobecnej przemocy poprzez media. Przemoc rozważamy generalnie

w kontekście przemocy fizycznej, ekonomicznej bądź psychicznej. W dyskursie

nad przemocą, również przemocą na gruncie szkolnym, należy dodać także

przemoc w kontekście symbolicznym.

Poruszam kwestie dialogu i przemocy w reprodukowaniu kapitału szkolnego

na bazie teorii socjologicznych. Celem tych rozważań jest ukazanie kapitału kulturowego,

ze szczególnym uwzględnieniem kapitału szkolnego, w kontekście „przemocy

szkoły”. Celem pracy jest ukazanie przemocy w dwóch kontekstach, pierwszym:

jako przemocy symbolicznej szkoły wobec ucznia, oraz drugim: oporu

będącego źródłem przemocy ucznia wobec kultury szkoły. Kwesta dialogu została

przedstawiona również w dwóch kontekstach, pierwszym: jako dialog szkoły z

uczniem, którego wynikiem jest uzyskanie jak najobszerniejszego w sensie pozytywnym

kapitału kulturowego, oraz drugim: dialog, w wyniku którego, uczeń reprodukuje

kapitał kulturowy wyniesiony z domu.

W swoich rozważaniach wychodzę od Teorii Reprodukcji Kulturowej Pierrea

Bourdieu, będącej podstawą do analiz reprodukcji szkolnej. Rozważam znaczenie

Teorii Reprodukcji Ekonomicznej Samuela Bowlesa i Herberta Gintisa, zgodnie z

którą sukces szkolny jest zależny od społeczno-ekonomicznego pochodzenia.

Jako uzupełnienie teorii reprodukcji kulturowej P. Bourdieu i teorii ekonomicznej

S. Bowlesa i H. Gintisa o element „wolności”, omawiam Teorię Samowykluczania

Kulturowego Paula Willisa, który to analizując „opór” wobec kultury klasy dominującej

przedstawia reprodukcję jako wynik „wyboru”, co w konsekwencji daje status

powielany po rodzicach. Przestawiam Socjolingwistyczną Teorię Basila Bernsteina,

będącą próbą wyjaśnienia przyczyn sukcesu jednych jak i niepowodzeń edukacyjnych

innych grup społecznych.

Podejmując próbę analizy roli dialogu i przemocy w reprodukowaniu kapitału

szkolnego, należy wyjść od kapitału kulturowego P. Bourdieu, dla którego, kapitał

kulturowy jest sumą „możliwości, rzeczywistych lub mogących zaistnieć, które

przypadają w udziale jednostce lub grupie z tytułu posiadania trwałej sieci relacji

[społecznych]”. Kapitał ten może przybierać zróżnicowane formy.1 Z jednej strony,

1 P. Bourdieu: Réponses. Seuil 1992, s. 95

17

kapitał kulturowy jest „instrumentem komunikacji”, z drugiej „instrumentem dominacji”.

2 Dla P. Bourdieu, to rodzina odgrywa istotną rolę w reprodukcji, zarówno w

biologicznej, jak i społecznej. Rodzina jest miejscem gromadzenia kapitału i miejscem

jego transmisji między pokoleniami.3 Kolejnym miejscem w społeczeństwie

istotnym w reprodukowaniu kapitału kulturowego jest szkoła, przy czym podkreśla,

że powodzenie szkolne jest silnie związane z poziomem edukacji rodziców i

szczególnie matki, Marlaine Cocouault i François Oeuvrard analizując poglądy

Passerona i Bourdieu piszą, iż „szkoła reprodukuje nierówności społeczne pod

formą nierówności szkolnych w rezultacie różnic dziedzictwa kulturowego”.4

W omawianiu roli przemocy w szkole, nie możemy pominąć opisywanego

przez Bourdieu zjawiska przemocy symbolicznej. W społeczeństwie współczesnym,

poprzez fakt przekazywania kultury grupy dominującej jako „nadrzędnej”,

dochodzi „przemocy symbolicznej” nad innymi grupami. Dla Bourdieu, „przemoc

symboliczna to przemoc, która wymusza relacje podporządkowania, które nawet

nie są postrzegane jako takie (...). Teoria przemocy symbolicznej opiera się [przy

tym] na (...) procedurach socjalizujących”.5

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 38.17 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!