ikona pliku pdf

teoria płyny notatki

teori do ćwiczenia 5 z mechaniki płynów


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 454,93 kB.


MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM
Ćwiczenie nr 6 Wyznaczanie współczynnika wydatku przelewu Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości współczynnika wydatku dla różnych rodzajów przelewów oraz sporządzenie ich charakterystyk. 1. Wprowadzenie 1.1 Część teoretyczna Przelew jest to część przegrody wstawionej w strumień cieczy o swobodnym zwierciadle, przez którą może nastąpić przepływ, rys. 1. Krawędź ograniczającą strumień przelewowy nazywamy krawędzią przelewową, w przelewach o prostokątnym kształcie otworu wyciętego w przegrodzie poziomą część wycięcia nazywamy koroną przelewu. Strumień wody spiętrzonej powyżej krawędzi przelewowej nazywamy wodą górną, poniżej przelewu wodą dolną. W przypadku, gdy szerokość krawędzi przelewowej b jest mniejsza od szerokości strumienia dopływającej cieczy B mówimy o dławieniu bocznym. h oznacza spiętrzenie ponad krawędzią przelewową, l jest odległością, dla której to spiętrzenie jest mierzone (bliżej krawędzi zwierciadło się obniża).
Rys. 1. Przelew prostokątny, czołowy o ostrej krawędzi, nie zatopiony Zróżnicowanie warunków hydraulicznych działania przelewów wymusza obliczanie ich wg metod uwzględniających ich klasyfikację. Ze względu na kształt wycięcia otworu w przegrodzie rozróżniamy przelewy:  prostokątny,  trójkątny,  trapezowy,  kołowy,  inne. Ze względu na kształt przekroju podłużnego wyróżniamy:  przelewy o ostrej krawędzi (gdy szerokość krawędzi s < 0,67 h),  przelewy o szerokiej koronie (s ≥ 2-3h),  przelewy o kształtach praktycznych - naśladujące kształtem przekroju naturalny ruch opadającej cieczy. Ze względu na ustawienie krawędzi przelewowej względem dopływającej strugi wyróżniamy:
1
 czołowy,  boczny,  inne (ukośne, krzywoliniowe). Ze względu na hydrauliczne warunki pracy przelewu wyróżniamy:  nie zatopiony - gdy woda dolna nie ma wpływu na spiętrzenie ponad
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 454,93 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!