ikona pliku doc

Teoria literatury - Wartości i oceny w badania literackich notatki

Omówienie tegoż artykułu.


  230 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 230
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 58.50 kB.


Wartości i oceny w badaniach literackich Naukowcy mają niechęć do ocen dla zachowania naukowej ścisłości. Intuicjonizm ? unika uogólnień w imię jedyności poznawanego dzieła, woli wartościować pośrednio przez interpretację. Skrajny historyzm ? równouprawnia wszystkie kryteria wartości, a więc w praktyce czyni je bezużytecznymi. Niektórzy zaś wartościują dużo i śmiało, ale nie zdają sobie sprawy, że subiektywnie. Markiewicz z góry odrzuca tezę, że wiedza o literaturze może pozbyć się wartościowania. Już o samym doborze dzieł do badania decyduje albo ich wartościowanie przez badaczy albo popularność, a ona wynika z wartościowania recenzentów i ministrów układających listy lektur szkolnych. Także skutki tego oddziaływania na społeczeństwo są wartościowanie. W sytuacji, gdy rola książki w ogólnej konsumpcji dóbr się zmniejsza ? problem wyboru, a więc wartościowania, staje się coraz donioślejszy. Wartość ? zdolność jakiegoś przedmiotu do spełniania funkcji zaspakajającej określoną potrzebę ludzką. Wartość jest więc zawsze wartością dla kogoś ? subiektywną, ale jednocześnie ma swój aspekt obiektywny, bo zależy od właściwości danego przedmiotu. Wartość zatem istnieje w przedmiocie potencjalnie, a ujawnia się, aktualizuje, w użytkowaniu zaspokajającym jakąś potrzebę. To zaspokojenie pozwala nam wydać sąd wartościujący o trwałej dyspozycji tego przedmiotu do zaspokajania analogicznych potrzeb (o ile ten przedmiot nie uległ zużyciu). Wartość przedmiotu może wynikać z jednej cechy lub wielu, np. smak i pożywność jabłka. Jakości pojedynczych przedmiotów można przyporządkować większym kategoriom wartości, a te z kolei sferom wartości, np. słodycz danego gatunku jabłek jest jedną z odmian słodyczy. Łatwo ustalić zależność wartości jabłek od ich obiektywnych właściwości, np. słodycz od zawartości cu
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 58.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!