ikona pliku doc

Teoria litaratury - Markiewicz notatki

Omówienie tegoż artykułu.


  254 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 254
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 27.50 kB.


Sposób istnienia i budowa dzieła literackiego część ? krytyka cudzych teorii część ? własna koncepcja Zazwyczaj dzieło literackie traktowano w sposób dualistyczny: - heglizm ? uzmysłowienie idei ? idealizm ? Ingarden (fenomenolog) ? przedmiot czysto intencjonalny, bo źródło w psychice autora, a przy tym pochodnie intencjonalny, bo fundament w języku, który jest fizyczny (dźwiękowy). - pozytywizm ? utwór ducha ludzkiego ? psychologizm ? do dziś anglo-amerykańskie: Richards: ?klasy przeżyć czytelników, do pewnego stopnia podobne do przeżyć autora? 1) Wellek ? koncepcja bliska Ingardena, ale bardziej zsocjologizowana: Dzieło jest: - ani realne jak rzeźba - ani psychiczne jak ból - ani idealne jak trójkąt Jest systemem norm pojęć idealnych, które są intersubiektywne. 2) Wolf Dohrn - przedmiot artystyczny ? obiektywny wytwór - przedmiot estetyczny ? istniejący w doznaniach odbiorców 3) Kotarbiński: reizm somatyczny: dzieło jest złożone tylko ze słów, a słowa to byty cielesne. 4) Teoria organicystyczna ? dzieło to organizm żywy ? już Platon i Arystoteles 5) Strukturalizm ? 1. Kazimierz Wóycicki ? im dzieło ma ściślejsze powiązania elementów, tym lepsze (Markiewicz: a Szekspir?) Markiewicz o strukturalizmie: ?Prowadzi do deformacji?? 6) Przykład konstrukcji chaotycznej: piramida Petersena zawierająca 4 ?piony treściowe?, a na górze idę dzieła. 7) Kleiner: 4 warstwy: - całość materiału słownego - poznawcze ujęcie i przekomponowanie treści - zespół przedstawień analogicznych do rzeczywistości życia - siła i zręczność duchowa autora 8) Zarzuty Markiewicza wobec Ingardena: - pomijanie druku - oddzielnie schematów od sensów zdań - dookreślenia to mogą być nadinterpretacje 9) Teoria Markiewicza: Dzieło literackie w sensie wąskim, czyli tekst literacki: sekwencjonalny,
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 27.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!