ikona pliku doc

Teoria i metodyka archiwalna notatki

Opracowane zagadnienie


  209 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 209
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 370,00 kB.


Standaryzacja opisu archiwalnego
-standardem opisu archiwalnego nazywamy usystematyzowany wykaz niezbędny do informacyjnego opisu dokumentacji archiwalnej, posiadający ustaloną zawartość, ujednoliconą formę i określona strukturę wewnętrzną, zapewniający przenoszenie, gromadzenie i przekazywanie informacji w sieciach archiwów lokalnych i rozległych
-cel: ujednolicenie informacji archiwalnej oraz przyspieszenie procesu przetwarzania danych w sieciach archiwalnych
-pojęcie to weszło do użycia wraz z komputeryzacją inf. archiwalnej
ISAD (G)
-ten standard dostarcza ogólnych wskazówek dla przygotowania opisu archiwalnego
-cele:
a. zapewniać stworzenie logicznych, odpowiednich i zrozumiałych opisów;
b. ułatwiać uzyskiwanie i wymianę informacji o materiałach archiwalnych;
c. ułatwiać dostęp do danych urzędowych (władz publicznych);
d. umożliwiać zintegrowanie opisów pochodzących z różnych archiwów w jeden zunifikowany system informacji.
1. Blok identyfikujący
(gdzie zapisano zasadnicze informacje o opisywanym obiekcie).
2. Blok proweniencji i archiwizacji
(gdzie zapisano informacje o proweniencji i przechowywaniu opisanego obiektu).
3. Blok opisu zawartości i układu akt
(gdzie zapisano informacje o treści i stanie uporządkowania opisywanego obiektu).
4. Blok udostępniania
(gdzie zapisano informacje o możliwościach wykorzystania / udostępniania opisywanego
obiektu).
5.Blok źródeł uzupełniających
(gdzie zapisano informacje o innych materiałach archiwalnych powiązanych w ważny sposób z
opisywanym obiektem).
6. Blok uwag
(gdzie można zapisać informacje specjalne lub też takie, których nie udało się zawrzeć w
innych blokach).
7. Blok kontrolny
(gdzie zawarto informacje: kto, jak i kiedy sporządził opis)
ISAAR- korekta haseł wzorcowych
-zawiera ogólne reguły dla ustalenia archiwalnych haseł wzorcowych odnoszących się do ciał
zbiorowych, osób i rodzin, które mogą zostać określone jako twórcy przy opi
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 370,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!