ikona pliku doc

teoretyczne podstawy wychowania.wykłady notatki

1.rzeczywistość społeczna i proces jej poznania 2.wychowanie w ramach teorii naukowej 3.systemowe myślenie o edukacji 4.humanistyczne zorientowanie współczesnej nauki o wychowaniu 5.orientacje badawcze 6.metateoria i metadyskurs 7.antynomia wych. i inne


  394 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 394
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 364.00 kB.


Temat 1 : RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA I PROCES JEJ POZNANIA
RZECZYWISTOŚĆ - jest to, to wszystko co rzeczywiście istnieje, wszystko to co jest obiektywne, obiektywnie istnieje, prawdziwe. To co przeciwstawia się fikcji, a co jest zgodne z faktami. Rzeczywisty to ten niezmyślony, niesfałszowany, autentyczny, prawdziwy.
Cechy rzeczywistości:
      rzeczywistość to coś co trwa w czasie,
      właściwość przestrzenna ( rzeczywistość ma miejsce w określonym obszarze),
      rzeczywistość jest niezależna od nas,
      rzeczywistość może być przedmiotem sądu ( coś co jest uchwytne dla rozumu ludzkiego – rzeczywistość to coś co jest poznawalne),
      człowiek jest twórcą rzeczywistości.
RZECZYWISTOŚĆ – to realnie istniejący czasowo i przestrzennie usytuowany układ idei, obiektów, ludzi, relacji między nimi, dostępny i możliwy do ogarnięcia przez ludzki rozum, będący w znacznej mierze jego wytworem.
RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA - część dostępnej człowiekowi rzeczywistości obejmującej swym zakresem znaczenia zjawisk, procesów, idei, sytuacji, przedmiotów przy czym znaczenia te powstały dzięki nadaniu im cech nabytych w trakcie wzajemnych oddziaływań jednostek i grup społecznych.
KONCEPCJE RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ
Przyrodnicze koncepcje bytu społecznego (fiskalna, biologiczna, psychologiczna)
      Uważają rzeczywistość społeczną za kontynuację procesów przyrodniczych i nie odróżniają zjawisk, procesów i faktów społecznych od zjawisk przyrodniczych.
2. Wspólne cechy:
      są w pewnym sensie materialistyczne, przynajmniej w zakresie koncepcji,
      przyjmują, a także integrują w swych rozważaniach tezę ewolucjonistyczną,
      zmierzają do sformułowania podstawowych praw ewolucji,
      w niedostatecznym stopniu uwzględniają znaczenie jednostek w życiu społecznym,
      traktują rzeczywistość społeczną jako całość bytową, której przypisują wymiar ponadczasowości,
      owa ponadczasowość i ewolucjoność nadaje tym
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 364.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!