ikona pliku doc

teoretyczne podstawy wychowania - podstawowe pojęcia notatki

wychowanie - podstawowe pojęcia i definicje


  945 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 945
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 67,50 kB.


Pojęcie wychowania - definicje I definicja Antoniny Guryckiej: Wychowanie to dynamiczny złożony układ oddziaływań społecznych , instytucjonalnych , interpersonalnych pośrednich i bezpośrednich , wywołujących zmiany w osobowości człowieka tym oddziaływaniom poddawanego. ( !!!) Definicja wg Romany Miller Wychowanie stanowi interwencję w dialektyczny stosunek człowieka i świata , regulując ich wzajemne stosunki za pomocą twórczego współdziałania dotyczącego rozwoju społeczeństwa i jednostki. Uproszczone rozumienie wychowania to - celowe sterowanie procesem uczenia się człowieka - oddziaływanie na wszechstronny rozwój człowieka - działanie wywierające na człowieka określony wpływ - zjawisko przenikające życie społeczne - dorastanie do zadań - kierowanie rozwojem Cechy wychowania ZŁOŻONOŚĆ zachowanie człowieka zalezy zarówno od uwarunkowań zewnętrznych (w tym takżeoddziaływań wychowawczych) jak i od uwarunkowań wewnętrznych czyli osobistych przeżyć i doświadczeń człowieka , jego potrzeb,dązeń,aspiracji łącznie z funkcjonowaniem jego organizmu ( układu nerwowego) Złozoność determinuje proces zapamiętywania i rozumienia porządanych form zachowania, jak tez pełną ich akceptację i uwewnętrznienie (internalizację) INTENCJONALNOŚĆ oznacza ze wychowawca jest zawsze świdomy celów jakie pragnie realizować w wyniku planowo zorganizowanej działalności wychowawczej. Zatem wychowanie obejmuje wyłącznie wpływy intencjonalne czyli świadomie ukierunkowane ,których celem jest oddziaływanie na rozwój lub wspomaganie rozwoju. INTERAKCYJNOŚĆ oznacza współdziałanie ze sobą wychowawcy i wychowanka .W sytuacjach wychowawczych winna zatem występować dwupodmiotowość RELATYWNOŚĆ wiąze się z trudnościami jakie nastręcza przewidywanie skutków oddziaływań wychowawczych. Uwzględnia się tutaj dynamikę osobowości ludzkiej z cechami wpływu środowiska, środkami mas
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 67,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!