ikona pliku doc

Teoretyczne podstawy wychowania I rok - wykłady notatki

Z tych info miałam egzamin


  978 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 978
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 69,50 kB.


Teoretyczne podstawy wychowania ?wykłady 1.Pojęcie wychowania w odniesieniu do różnych koncepcji ( z nurtu humanistycznego poznawczego ,pozytywistycznego ,behawioralnych) porównanie wpływów jednych na drugich Wg koncepcji behawiorystycznej-wychowanie jest jedynie bezpośrednim oddziaływaniem wychowawcy na wychowanka, polegającym na jawnym kierowaniu jego rozwojem, nieuwzględnianiu i wręcz lekceważeniu przysługującego mu prawa do własnej aktywności i samodzielności. Wg koncepcji humanistycznej-wychowanie ma stwarzać przede wszystkim odpowiednie warunki, sprzyjające samorealizacji wychowanków, tzn. ma pomagać w ich rozwoju i dojrzewaniu. Poznawcze koncepcje człowieka rozpatrują procesy rozwojowe i wychowawcze jako tworzenie się struktur poznawczych Doświadczenia są budulcem naszej osobowości. Układają się w strukturę. Pozytywistyczna koncepcja- ????? Porównanie wpływów: Rozwój a wychowanie ? (wspólne aspekty)- tak rozumiany rozwój jako doskonalenie wewnętrznych struktur jest celem wychowania(stymulowanie rozwoju jednostki),zbyt wczesna stymulacja ale też zbyt późna nie służy rozwojowi, może go zaburzać. Wychowanie polega na wzbudzaniu mechanizmów które leżą u podłoża rozwoju jednostek. Socjalizacja a wychowanie- Socjalizacja jest procesem ciągłym, zachodzącym przez całe życie. Procesem socjalizacji zwie się proces, który wprowadza jednostkę w życie społeczne, uczy ją zachowania i porozumiewania się wg ustalonych wzorów. Efektem procesu socjalizacji są określone cechy osobowości, postawy, poglądy, respekt dla norm i wartości powszechnie akceptowanych. Wychowanie to działanie jawne, celowe w stosunkach asymetrycznych. Wychowywanie jako proces oddziaływania instytucji wychowawczych, składa się z 10 zjawisk: globalizacja, etatyzacja, nacjonalizacja, kolektywizacja, polityzacja, biurokratyzacja i profesjonalizacja, socjalizacja, inkulturacja i personalizacja, wychowanie i jury
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 69,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!