plik docx

teoretyczne podstawy wychowania

wazne wiadomości na teoretyczne podstawy wychowania

1 Geneza i historia teorii wychowania, zrodła wiedzy o wychowaniu.

Teoria wychowania nie jest więc jednolitym obszarem naukowym zawiera wiele koncepcji, ujęć teoretycznych wychowania zarówno o charakterze ogólnym, jak i bardzie. Nazwa teorii wychowania jako odrębnej dyscypliny pedagogicznej pojawiła się w Polsce dopiero po drugiej wojnie światowej, wcześniej opisywane i badane przez nią problemy mieściły się w...

plik odt

Wykłady- Teoretyczne Podstawy Wychowania

Pytania testowe TPW- wykłady
      Poznawanie rzeczywistości wychowawczej może być (typy)……..................................................Cechy charakterystyczne poznania przednaukowego to ……………….       Cechami charakteryzującymi współczesne myślenie o wychowaniu są………….       Etapy rozwoju wiedzy o wychowaniu są następujące:………………… (proszę podać tylko główne typy).       Orientacje badawcze o teoriach wychowania różnią...

plik odt

Wychowanie to ofiarowanie dzisiejszego czasu tak aby przyniósł pożytek

Szału nie ma ale może się przyda
Wychowanie to ofiarowanie dzisiejszego czasu tak aby przyniósł pożytek jutro Jest wiele definicji dotyczących wychowania. ilu ludzi na świecie, tyle różnych pomysłów na zdefiniowanie tego pojęcia ja znalazłem takie które jest proste do wyjaśnienia. Wychowanie to świadome oddziaływanie przez wychowawcę na wychowanka, mające na celu wytworzenie pewnej zmiany w jego osobowości. Zmiany te powinny obejmować zarówno stronę poznawczą jak i instrumentalną, a sam pr...

plik odt

Wychowanie to ofiarowanie dzisiejszego czasu tak aby przyniósł pożytek

szału nie ma ale może się przyda:)
Wychowanie to ofiarowanie dzisiejszego czasu tak aby przyniósł pożytek jutro Jest wiele definicji dotyczących wychowania. ilu ludzi na świecie, tyle różnych pomysłów na zdefiniowanie tego pojęcia ja znalazłem takie które jest proste do wyjaśnienia. Wychowanie to świadome oddziaływanie przez wychowawcę na wychowanka, mające na celu wytworzenie pewnej zmiany w jego osobowości. Zmiany te powinny obejmować zarówno stronę poznawczą jak i instrumentalną, a sam...

plik doc

teoretyczne podstway wychowania

Materiał zebrany z ćwiczeń.
Zagadnienia do kolokwium zaliczeniowego: 1. Pojęcie wychowania i jego cechy. Pojęcie wychowania- proces polegający na przygotowaniu dziecka do dorosłego życia; dot. przekazywania wzorów kulturowych i intelektualnych rozwoju osobowości, umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowy, wpajanie norm i zasad *Gurycka- dynamiczny złożony układ oddziaływań społecznych, wywołując zmiany w osobowości człowieka tym działaniom poddawanego *Durkhein- oddzi...

plik pdf

sprawozdanie artykułu

sprawozdanie z artykułu z bibliografią
Nie róbmy wody z mózgu jest artykułem zamykającym cykl Mity psychologiczne Tomasza Garstki ukazujący się w Głosie Nauczycielskim. W tej publikacji autor zwraca uwagę na nowe techniki wykorzystywane na lekcjach przez nauczycieli oraz szczególnie podkreśla potrzebę ich naukowej weryfikacji. W początkowej części tekstu T. Garstka mierzy się z mitem, iż ludzie używają zaledwie dziesięciu procent swojego mózgu. Nie zgadza się z nim, a stanowisko swoje argum...

plik odt

Tarcza metod wychowania wg Sylwii Rimm

Opisane w tarczy metody wychowania
Tarcza Sylwii Rimm Środek tarczy:       Przedstawia nagrody wewnętrzne czyli SATYSFAKCJĘ z dobrze wykonanej pracy, albo radość wynikającą z samej aktywności.       Dzieci rozwijają swoje zainteresowania i angażują się w działanie.       Zaistnieniem nagrody wewnętrznej jest entuzjazm i zainteresowanie nauką       Należy jak najwięcej...

plik docx

M.ZIEMSKA POSTAWY RODZICIELSKIE

Opracowane postawy rodzicielskie wg.Marii Ziemskiej , pedagogika, teoret.podst.wychowania. KasiaBŁ.Buziaki.

GŁÓWNE TYPY POSTAW RODZICIELSKICH WG. MARII ZIEMSKIEJ

    Maria Ziemska przeprowadziła badanie prawie trzystu rodzin w celu stwierdzenia wpływu postaw rodzicielskich na rozwój i zdrowie dziecka. Praca...

plik doc

Teoria wychowania jako subdyscyplina pedagogiczna

...
Teoria wychowania jako subdyscyplina pedagogiczna. Ogólna charakterystyka teorii wychowania. 1. Nazwa teorii wychowania. Teoria wychowania jest jedną z podstawowych dyscyplin pedagogicznych, do których zalicza się m.in. pedagogikę ogólną, dydaktykę, pedagogikę porównawczą, społeczną i specjalną oraz historię wychowania i oświaty. Nie jest więc jednolitym i wewnętrznie spójnym systemem twierdzeń dotyczących wychowania, czyli jakąś osobną teorią. Będąc nazwą określonej dyscypl...