plik doc

Pedagogika \'nowego wychowania\' ;)

Charakterystyka prądu, założenia, przedstawiciele, krytyka.
NOWE WYCHOWANIE W PEDAGOGICE 1.Charakterystyka Pedagogiki Nowego Wychowania : ( Karolina ) Pedagogika Nowego Wychowania to nazwa tego prądu używana w Polsce, natomiast w Stanach Zjednoczonych określana była mianem progresywizmu, podkreślając tym samym aktywizm i nastawienie na kreowanie przyszłości. W europie natomiast, gdzie jeszcze przewodził tradycjonalizm posługiwano się takimi nazwami jak: szkoła nowa, szkoła twórcz...

plik doc

teoretyczne podstawy wychowania.wykłady

1.rzeczywistość społeczna i proces jej poznania 2.wychowanie w ramach teorii naukowej 3.systemowe myślenie o edukacji 4.humanistyczne zorientowanie współczesnej nauki o wychowaniu 5.orientacje badawcze 6.metateoria i metadyskurs 7.antynomia wych. i inne
Temat 1 : RZECZYWISTOŚĆ SPOŁECZNA I PROCES JEJ POZNANIA RZECZYWISTOŚĆ - jest to, to wszystko co rzeczywiście istnieje, wszystko to co jest obiektywne, obiektywnie istnieje, prawdziwe. To co przeciwstawia się fikcji, a co jest zgod...

plik doc

Dewey Szkoła a społeczeństwo

opracowanie książki
J. Dewey Szkołą a społeczeństwo 1.Szkoła a rozwój społeczny Szkołę najczęściej rozpatrujemy jako teren stosunków między nauczycielem a uczniem , lub między nauczycielem a rodzicami .Interesujemy się jednym, znanym nam dzieckiem, jego postępami rozwojem fizycznym, postępami w czytaniu , pisaniu ,liczeniu itp. I tylko na podstawie tego wydajemy opinię o szkole. Nowe ruchy pedagogiczne należy rozpatrywać ze społecznego punktu widzenia, by nie zostały one odebrane jako wym...