ikona pliku docx

Teoretyczne Podstawy Wychowania notatki

materiał na kolokwium


  752 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 752
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 23.44 kB.


MATERIAŁ NA KOLOKWIUM Z TEORETYCZNYCH PODSTAW WYCHOWANIA

TEORIA wg W. Wersma jest takim ogólnym ujęciem zjawisk, w których zmierzamy do ich wyjaśnienia. Teorie dzielimy na :  

 1.  teorie ogólne (najszerszego zasięgu) pedagogika Marii Montessori
 2.  teorie średniego zasięgu system twierdzeń wyjaśniających rzeczywistość
 3.  teorie empiryczne (szczegółowe) są wynikiem prac doktorskich

Teoria wychowania wg Łobockiego jest dyscypliną pedagogiczną zajmującą się przede wszystkim celami oraz sposobami i warunkami działalności wychowawczej podejmowanej wobec dzieci i młodzieży

Funkcje teorii wychowania :

 1.  diagnostyczna służy diagnozie
 2.  oceniająca w oparciu o zebrany materiał
 3.  prognostyczna planowanie
 4.  kodyfikująca
 5.  taksonomiczna
 6.  predyktywna związana z przewidywaniem
 7.  heurystyczno-kontrolna wskazuje nowe problemy

Dyscypliny naukowe związane z teorią wychowania :

 1.  biologia
 2.  psychologia
 3.  socjologia
 4.  filozofia

Subdyscypliny pedagogiczne związane z teorią wychowania :

 1.  pedagogika ogólna (bada zasady, skutki)
 2.  dydaktyka (wiedza o nauczaniu)
 3.  pedagogika społeczna (zajmuje się społeczeństwem)
 4.  pedagogika kultury

EDUKACJA  wg B. Milerski, B. Śliwerski ogół oddziaływań międzygeneracyjnych (międzypokoleniowych) służących formowaniu całokształtu zdolności życiowych człowieka, czyniących z niego istotę dojrzałą, zdolną do konstruktywnej krytyki

WYCHOWANIE wg Milerski, Śliwerski oddziaływanie na czyjąś osobowość jej formowanie, zmienianie i kształtowanie, wyzwalanie w drugiej osobie lub grupie społecznej pożądanych stanów, jak rozwój

Wychowanie jest wywieraniem wpływu, a nawet manipulacją, może być negatywne np. „przetrwa najsilniejszy” lub w myśleniu elitarnym nacjonalizm np. w podziale na rasy, wychowanie do dumy narodowej

KONCEPCJE WYCHOWANIA wg Krona :

 1.  wychowanie możemy rozumieć jako przyciąganie (na wyciąganiu z ciemności do światła wiedzy)
 2.  wychowanie jako przewodzenie (jest przewodnik który przewodzi wychowankom)
 3.  wychowanie jako chów (dyscyplina, uznanie wyższości)
 4.  wychowanie jako pozwolenie na dorastanie (natura sama w sobie wie co jest dobre)
 5.  wychowanie jako przystosowanie (wychowanie metodą modelowania)
 6.  wychowanie jako pomoc w życiu (pedagogika św. Jana Bosko)

Wychowanie w sensie szerokim jest to wszelakie oddziaływanie na człowieka tworzące jego osobowość np. grupy społeczne, sąsiedzi

Wychowanie w sensie węższym obejmuje wszelkie zamierzone oddziaływania na wychowanka, podejmowane w określonym celu i danej sytuacji

Wychowanie w sensie wąskim obejmuje zamierzone wpływanie na sferę emocjonalną jednostki, lub dążenie do określonej postawy

SOCJALIZACJA wg H. Muszyński ogół wpływów środowiska społecznego na jednostkę, w wyniku których nabywa ona zdolności do życia w społeczeństwie i pełnienia w nim powszechnie obowiązujących ról

ŚRODOWISKO wg T. Dąbrowska krąg osób, rzeczy i stosunków otaczających człowieka.

 Środowisko wychowawcze środowisko socjalne stworzone w celu określonych oddziaływań wychowawczych

PEDAGOGIKA nauka (dziedzina wiedzy) zajmująca się szeroko pojmowanymi procesami edukacyjnymi, 1806 Klerbert  

Dyskurs edukacyjny dyskusja o edukacji, musi to być dyskusja prowadzona za pomocą argumentów  

Dziedzina wiedzy żeby była nauką musi :

 1.  mieć wspólny przedmiot badań
 2.  wspólny język, terminologię
 3.  musi prowadzić badania w tej dziedzinie
 4.  metodologia czyli metody badań

PROCESY EDUKACYJNE wg Kwiecińskiego

 1.  kształcenie i humanizacja
 2.  wychowanie i jurydyfikacja (poddanie się normom)

1. procesy naturalnego wrastania jednostki  :

 1.  inkultracja i personalizacja
 2.  socjalizacja pierwotna

2. procesy uspołeczniania jednostki  :

 1.  polityzacja, biurokratyzacja (człowiek musi znaleźć swoją rolę w życiu)
 2.  kolektywizacja
 3.  nacjonalizacja (kształtowanie się z narodem)
 4.  globalizacja (ochrona środowiska)

3. proces hominizacji :

 1.  wychowanie zdrowotne, seksualne
 2.  dążenie do życia bez bólu

Piramida potrzeb Maslowa

 

Teoria rozwoju poznawczego wg Pigeta

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 23.44 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!