ikona pliku docx

Teoretyczne podstawy wychowania notatki

zagadnienia na egzamin teoretycznych p. wych


  1187 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1187
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 12,25 kB.


Zagadnienia na egzamin z teorii wychowania

I. Wokół teorii wychowania 1. Pojęcie teorii wychowania 2. Zadania teorii wychowania. 3. Funkcje ogólnej teorii wychowania. 4. Pojęcia wychowania (wychowanie jako układ, jako proces, jako działanie, jako interakcja, jako zestrój) ze szczególnym uwzględnieniem poglądów W. Brezinki i teorii krytycznej. 5. Cechy wychowania. 6. Rodzaje wychowania. 7. Pseudowychowanie i rodzaje pseudowychowania. 8. Pojęcie wartości w wychowani (ujęcie psychologiczne, socjologiczne, filozoficzne). 9. Rola wartości w wychowaniu (w tym wartości ponadczasowe). 10. Typy wartości. 11. System wartości. 12. Klasyfikacja wartości (wg Ryszarda Jedlińskiego). 13. Preferowane wartości w wychowaniu. 14. Struktura procesu wychowania warstwa aksjologiczna i operacyjna. 15. Cele wychowania (źródła celów wychowania). 16. Ideał wychowania. 17. Metody wychowania ( w tym klasyfikacja metod wychowania plus metoda projektów Kilpatricka). 18. Formy wychowania (M. Łobocki i J. Gnitecki). 19. Środki wychowania. 20. Zasady wychowania. II. Teoretyczne koncepcje i stanowiska w naukach o wychowaniu 21. Pedagogika humanistyczna (humanizm w edukacji, trzy pedagogiki wg B. Suchodolskiego, badania jakościowe, nauczyciel jako badacz humanistyczny, nauczyciel humanista (wg Z. Łomnego), pedagogika kultury i pedagogika humanistyczna. 22. Empiryczna nauka o wychowaniu (Pedagogika eksperymentalna, eksperyment w naukach społecznych, eksperyment a obserwacja, status epistemologiczny eksperymentu w badaniach społecznych). 23. Krytyczna nauka o wychowaniu (założenia teorii krytycznej Habermasa, dzialania teleologiczne, normatywne i dramaturgiczne, teoria komunikacji, pojęcia działania komunikacyjnego, krytyka definicji wychowania). III. Teoria a edukacja 24. Definicje teorii, typy teorii. Teorie z ideologii, jako reakcje oraz teorie wywiedzione z praktyki. 25. Typologia teorii i badań naukowych. 26. Badania stosowane i badania podstawowe w pedagogice. 27. Metateorie i metateoria teorii wychowania (poglądy B. Śliwerskiego, S. Palki, W. Brezinki). 28. Teorie normatywne i eksplikacyjne. IV. Pedagogika a system nauk o wychowaniu 29. Pojęcie pedagogiki (ujęcie S. Kawuli, Palki, B. Suchodolskiego, J. Gniteckiego). 30. Przedmiot i swoista problematyka badań pedagogicznych (ze szczególnym uwzględnieniem nauk o wychowaniu). 31. Nauki współdziałające z pedagogiką i treści dostarczane pedagogice przy pomocy tych nauk. 32. Istota wychowania kontekst praktyczny i teoretyczny (socjalizacja a wychowanie, wychowanie jako interwencja w dialektyczny związek człowieka z naturą, ). V. Ewolucja teorii wychowania 33. Lata ortodoksji. 34. Lata heterodoksji. 35. Lata heterogeniczności (ujęcie T. Hejnickiej Bezwińskiej). 36. Pojawienie się nurtów alternatywnych (przegląd wg B. Śliwerskiego) VI. Stanowisko progresywizmu w edukacji 37. Inspiracje dla progresywizmu (Rousseau, Pestalozzi, Freud, Dewey). 38. Nowe Wychowanie jako sprzeciw wobec herbartyzmowi i nie tylko. 39. Metoda projektów W. H. Killpatricka. 40. Założenia progresywizmu i krytyka progresywizmu (esencjalizm).Progresywizm a esencjalizm. VII. Instytucje wychowania oraz społeczne uwarunkowania edukacji w perspektywie horyzontalnej. 41. Instytucje wychowania pochodzenie 42. Typy instytucji wychowania Instytucje wychowania naturalnego;, Instytucje wychowania intencjonalnego; Instytucje wychowania nieintencjonalnego charakterystyka. 43. Społeczne uwarunkowania edukacji: środowisko wychowawcze takie jak: dom, rodzina, sąsiedzi itd. 44. Idea społeczeństwa wychowującego F. Znanieckiego 45. System wychowania VIII. Edukacja w perspektywie horyzontalnej i wertykalnej 46. Kryterium horyzontalne kręgi środowiskowe i dziedziny działalności wychowawczej. 47. Składniki środowiska wychowawczego. 48. Dziedziny działalności wychowawczej. 49. Perspektywa wertykalna Bios i Etos. 50. Edukacja jako funkcja Biosu i Etosu. XIX. Dziedziny wychowania. 51. Wyjaśnienie zagadnienia: dziedziny wychowania 52. Wychowanie moralne 53. Wychowanie estetyczne 54. Wychowanie umysłowe 55. Wychowanie fizyczne i zdrowotne (ujęcie J. Górniewicza). 56. Wychowanie patriotyczne 57. Wychowanie seksualne 58. Wychowanie religijne (ujęcie M. Łobockiego XX. Antypedagogika współczesny nurt wychowania

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 12,25 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!