ikona pliku docx

Teoretyczne Podstawy Kształcenia notatki

Herbart, Dewey i ich opisy. Podstawy kształecnia.


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 149.51 kB.


Przedmiot i metody badań dydaktycznych

Dydaktyka - grec. didactos - pouczający

Dydaktyka powitała na przełomie XIV i XV w.

Znaczenie nazwy DYDAKTYKA

Przedstawiciele

Zadania stawiane

Sztuka nauczania (w praktyce) XV w.- Wielka Dydaktyka

Hellwig, Jung, Komeński

Sztuka nauczania i wychowania była umiejętnością praktyczną

Teoria nauczania wychowującego XIX w.

Herbart i herbartyści

Analiza czynności nauczyciela

Teoria uczenia się XIX/ XX w.

Deway

Koncepcja szkoły i nowego wychowania

Teoria nauczania i uczenia się współcześnie

Wielość modeli (tradycyjnym emancypacyjny, refleksyjny)

Dydaktyka, jako nauka zajmuje się analiza procesu nauczania i uczenia się:

KTO uczy
CZEGO się uczymy (pytanie o treści)
GDZIE (przestrzeń edukacyjna)
KIEDY
JAK / SPOSÓB
WYNIK /EFEKT
PO CO/CEL

Funkcje dydaktyki:

 1.  Poznawcza - odkrywa, ustala fakty powiązane z nią. Systematyzuje, uogólnia, tłumaczy
 2.  Praktyczna (utylitarna) - wnioski z badań mają zastosowanie społeczne

Metody badań:

 1.  Metody historyczne- Co było?
 2.  Obserwacje- co jest?
 3.  Eksperymenty- co będzie?

Przedpole badań dydaktycznych:

 1.  Spekulacja dydaktyczna
 2.  Prace przeglądowe
 3.  Intuicja

Przykłady spekulacji dydaktycznej:

 1.  Alwin Toffler- „Szok przyszłości”
 2.  Ryszard Pachociński- „Oświata XXI w.”
 3.  Raport Delorsa

Kształcenie się idei dydaktycznej. System dydaktyczny i jego elementy, rodzaje, analiza porównawcza.

System dydaktyczny jest to całokształt zasad organizacyjnych oraz treść, materiały i środki nauczania i uczenia, tworzące wspólna, wewnętrzną strukturę.

System dydaktyczny:

 1.  Filozofie, zasady, normy
 2.  Cele
 3.  Treści
 4.  Metody, strategie
 5.  Nauczyciel, uczeń

Najważniejszą wartością w każdym systemie jest uczenie się i metoda uczenia się.

Podział systemów dydaktycznych:

Tradycyjny

Progresywizm/ Nowe Wychowanie

Współczesny

Przedstawiciele: Sturm, Komeński, Pestalozzi, Herbart (herbartyzm)

Przedstawiciele: Dewey („Uczenie przez działanie”), Kilpatrick, Parkhurst (plan daltoński), Washburne (plan winnetkowski), Claparede (szkoła na miarę ucznia), Montessori, Kerschensteiner, Freinet, Korczak, Decroly, Rowid, Grzegorzewska- progresywizm i jego różne odmiany

Model tradycyjny i wiele twórczych kontynuacji; progresywizm- model refleksyjny, terapeutyczny, emancypacyjny

Proces nauczania dominuje nad procesem uczenia się- dominuje nauczyciel

Proces uczenia się dominuje nad procesami nauczania. Samodzielne dochodzenie do wiedzy

Uwaga zarówno na nauczanie jak i uczenie się.

Kryteria porównywania systemów:

 1.  Filozofia edukacyjna (założenia, teoria (koncepcja) w tle) - konstruktywizm, behawioryzm, natywizm, naturalizm, pragmatyzm, nowe wychowanie, progresywizm, perenializm, rekonstrukcjonizm
 2.   To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 149.51 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!