ikona pliku docx

Teoretyczne podstawy badań społ. Proes badawczy notatki

o to jest badanie społeczne oraz rodzaje z opisem. Łobocki, Pilch i Bauman, Zaczyński


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 18.30 kB.


BADANIE SPOŁECZNE

Badania społeczne zmierzają do odkrywania prawidłowości w życiu społecznym. Wiążą się ze studiowaniem zmiennych i związków między nimi. Badanie te jest celowym poznawaniem jakiegoś wycinka rzeczywistości przyrodniczej, społecznej lub kulturowej.

BADANIE PEDAGOGICZNE

Badania pedagogiczne zadaniem ich (wg T. Pilcha) jest „zbadanie warunków niezbędnych do realizacji postulowanych stanów rzeczy”, a za cel uważa poznanie umożliwiające skuteczne działanie. Wyróżnia on również 3 rodzaje badań w pedagogice:

  1.  Badania teoretyczne (podstawowe) zbieranie wiedzy teoretycznej, która pozwala m.in. budować uogólnienia, prawa rozwoju;
  2.  Badania eksperymentalne (weryfikacyjne) sprawdzają działanie czynnika wprowadzonego do układu badanego;
  3.  Badania diagnostyczne mają na celu diagnozę określonego stanu rzeczy lub zdarzenia. Poszukują przyczyn objawów i skutków, które już znamy.

Mieczysław Łobocki uważa, że badania pedagogiczne pozwalają rozwiązać aktualne problemy odpowiadające na pilne potrzeby społeczne. Nie każde badanie musi zakończyć się sukcesem badacza i cokolwiek wnieść nowego. Najważniejszą rzeczą jest, by badacz potrafił przyznać się do „porażki” i wyciągnąć z niej jakiekolwiek skutki. Pisze też, że „warto i trzeba podejmować je również w tym celu, by rzeczywiście mogły one służyć praktyce pedagogicznej.” Gdyby takowe badania miały służyć wyłącznie jednostce, nie służyłyby temu, czemu są przeznaczone wynika to z charakteru pedagogiki, czyli nauki praktycznej, nie: teoretycznej.

Władysław Zaczyński w swojej książce pt. „Praca badawcza nauczyciela” wyraźnie zaznacza, co jest przedmiotem badań pedagogicznych, otóż: „Przedmiotem badań pedagogicznych jest przede wszystkim świadoma działalność pedagogiczna, a więc procesy wychowania i nauczania, samowychowania i uczenia się, ich cele, treść, przebieg, metody, środki i organizacja.”

ORGANIZACJA PROCESU BADAWCZEGO WG KSIĄŻKI T. PILCHA I T. BAUMAN

Wpływ na organizację procesu badawczego ma wiele czynników, ale do głownych zostały zaliczone takie jak: charakter i cel badań, teren, na którym są prowadzone oraz techniki stosowane w trakcie badań.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 18.30 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!