plik doc

Triudum paschalne

Tridum paschalne
Arkadiusz Krygier IV Ti b Triduum Paschalne (z łac. triduum – Trzy Dni) – najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym katolików, którego istotą jest celebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek (Msza Wieczerzy Pańskiej), kończy zaś drugimi nieszporami po południu Niedzieli wielkanocnej. Święta Wielkanocy wiążą się z żydowską Paschą. Samo słowo Pascha wywodzi się z hebr. paesah, co znaczy omijać, przejść. Święto...

plik doc

palityw

[paliatywna opieka, opieka
Przygotowanie chorego i rodziny do śmierci rola zespołu interdyscyplinarnego Definicja opieki paliatywnej WHO z 2002 roku mówi, że jest to podejście (postawa) mająca na celu poprawę jakości życia chorych i ich rodzin, skoncentrowane na problemach związanych z chorobą zagrażającą życiu przez prewencję i łagodzenie cierpienia dzięki wczesnemu rozpoznaniu, ocenie i leczeniu bólu oraz innych problemów fizykalnych, psychosocjalnych i duchowych. Definicja ta jest pod...

plik doc

Krytyka Novus Ordo Missae

Krytyka Novus Ordo Missae
Kard. Ottaviani, Kard. Bacci   KRÓTKA ANALIZA KRYTYCZNA NOVUS ORDO MISSAE Rzym, 25 września 1969 r. Ojcze Święty! Po przeanalizowaniu, we współpracy z innymi teologami, Novus Ordo Missae, który został przygotowany przez ekspertów Komisji ds. Wcielenia Konstytucji o Liturgii, po modlitwie i długim namyśle, czujemy się w obowiązku wobec Boga i Waszej Świątobliwości zakomunikować następujące spostrzeżenia:       Jak dostatecznie udowadnia załącz...

plik doc

islam po polsku

islam w Polsce
SPIS TREŚCI: Wstęp..................................................................................................................................................1 I. Islam- wprowadzenie...................................................................................................................2-3 I.1. Fundament islamu.......................................................................................................................3 I.2. Rozwój islamu o...

plik doc

RELIGIE ŚWIATA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
      Scharakteryzuj wierzenia fetyszystyczne Fetyszyzm – jedna z wielu pierwotnych form religii, charakteryzująca wiarą w nadnaturalną moc przedmiotów, zazwyczaj związana z oddawaniem im boskiej czci. Według wierzeń w części tych przedmiotów mieszkać mogły dobre lub złe "duchy" (także duchy przodków). Nie ma określonej i usystematyzowanej mitologii, obrzędów, kapłanów oraz świątyń. Nie wymaga składania ofiar i odmawiania modlitwy. Jest kultem indywidu...

plik doc

Natura jedności dwojga

Praca zaliczeniowa na seminarium z teologii małżeństwa i rodziny. Może komuś pomoże w napisaniu własnej pracy :)
NATURA JEDNOŚCI DWOJGA Praca licencjacka napisana pod kierunkiem ks. dr Zdzisława Struzika na seminarium z teologii małżeństwa i rodziny w Instytucie Studiów nad Rodziną Łomianki 2009 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści: Wykaz skrótów: HV Paweł VI, Encyklika...