ikona pliku docx

techniczne środki ochrony notatki

techniczne środki ochrony pytania 27-35


  480 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 480
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 25.50 kB.


27. Cztery dowolne pojęcia ze środków łączności.

częstotliwość - na której ma pracować stacja radiowa zgodnie z przydzielonymi danymi radiowymi,

kanał radiowy - tor transmisji określony za pomocą standardowego przydziału częstotliwości,

kodowanie -proces przekształcania zrozumiałej wiadomości, za pomocą metod i środków kodowych

w postać niezrozumiałą (zakodowaną) - dającą się odczytać tylko przy pomocy tych samych metod i

środków kodujących,

kryptonim - umowny znak rozpoznawczy(wyrazowy, literowy, cyfrowy, kombinowany)

przydzielony dla każdego użytkownika stacji  radiowej maskująca jego tożsamość,

kryptonim ogólnikowy - sygnał do wywoływania  wszystkich podległych stacji przez stację główną,

łącze - zespół środków technicznych umożliwiających przesyłanie sygnałów elektrycznych

od punktu początkowego do końcowego

potwierdzenie zwrotne - sposób potwierdzenia przyjęcia informacji polegający na powtórzeniu do

stacji nadającej przez odbierającego całości odebranego tekstu,

praca ciągła - polega na prowadzeniu stałego nasłuchu przez wszystkie stacje wchodzące w skład sieci,

radiotelefon - urządzenie radioelektroniczne składające się nadajnika i odbiornika radiowego

przeznaczonego do transmisji dwustronnej sygnałów akustycznych,

28. Podaj i scharakteryzuj znane Ci środki łączności przewodowej.

Najbardziej powszechnym rodzajem telekomunikacji

przewodowej jest telefonia. Umożliwia ona przekazywanie mowy od jednego rozmówcy do drugiego poprzez:

 1. przetwarzanie akustyczne sygnałów mowy na sygnały elektryczne,
 2. tworzenie połączeń,
 3. przesyłanie sygnałów łączami telekomunikacyjnymi, 
 4. przetwarzanie sygnałów elektrycznych na akustyczne.

Powszechnie stosowanym rodzajem łączności przewodowej jest telegrafia.

 Dzieli się na abonencką i kopiowaną. Telegrafia abonencka, zwana jest też teleksem, -świadczy usługi telegraficzne stałym użytkownikom. Abonent ma zainstalowany dalekopis przyłączony do centrali telegrafii teleksowej, za jej pośrednictwem może się łączyć z dalekopisem innego abonenta tej lub innej centrali teleksowej. Każde abonenckie łącze teleksowe otrzymuje indywidualny znak rozpoznawczy.

Telegrafia kopiowana - służy do przekazywania na odległość przez łącza telefoniczne obrazów nieruchomych (fotografie, rysunki, szkice), w miejscu odbioru otrzymuje się dokładną kopię nadanego obrazu. Do tej grupy urządzeń należy również wideo teleks umożliwia on dwustronną wymianę poprzez system kablowych łączy telefonicznych nieruchomych obrazów wyświetlanych na ekranie telewizora wyposażonego w odpowiednią wkładkę adaptacyjną.

29. Wymień urządzenia do przekazywania inf. Bezprzewodowej. Do przekazywania informacji bezprzewodowym służą:

 1. radiotelefony,
 2. systemy przywoławcze, 
 3. telefony komórkowe.

Do łączności radiotelefonicznej - potrzebne są dwie lub więcej radiostacji nadawczo - odbiorczych. Pracują one na przemian na tej samej długości fal, stosuje je głównie policja, pogotowie ratunkowe, radio -taxi, służby specjalne.

Systemy przywoławcze - składają się z centralnych nadajników i niewielkich wymiarów osobistych odbiorników pagerów.

 Telefony komórkowe działają w oparciu o własną sieć anten za pomocą których nawiązywana jest łączność radiowo - telefoniczna z indywidualnymi posiadaczami aparatów. Działają one przez automatyczną centralę jako normalne telefony, łącząc się z dowolnie wybranymi numerami.

30. Omów budowę radiotelefonu i do czego co jest.

Budowa radiotelefonu:

 1.  mikrofon - element zmieniający głos użytkownika na sygnał elektryczny, który po przetworzeniu może być wytransmitowany z nadajnika,
 2.  nadajnik - wytwarza sygnał radiowy, który może być wypromieniowany przez antenę. Sygnał radiowy niesie w sobie przetworzony w mikrofonie głos,
 3.  antena - dwukierunkowa lub dookólna, może przyjmować sygnał radiowy z nadajnika i wypromieniować go w przestrzeń jako fale radiowe.

Może także odebrać fale radiowe, przetworzyć na sygnał elektryczny i przekazać do odbiornika,

 1.  linia transmisyjna - jest to specjalny typ przewodnika przenoszącego sygnał w obu kierunkach, między odbiornikiem, nadajnikiem a anteną,
 2.  odbiornik - wybiera pożądany sygnał z wielu odbieranych przez antenę, wzmacnia go i zamienia na sygnał który podawany jest na głośnik,
 3.  głośnik - przetwarza sygnał elektryczny z odbiornika na sygnał dźwiękowy, odpowiadający

głosowi osoby nadającej wiadomość,

 1.  przycisk PTT - należy go wcisnąć w celu przekazania wiadomości powoduje to wyłączenie odbiornika i włączenie nadajnika z jednoczesnym dołączeniem anteny,
 2.  zasilanie - bateryjne,
 3.  elementy kontrolne - wskaźniki, przełączniki 

31. Zasady prowadzenia korespondencji radiowej.

Zasadniczym rodzajem pracy w sieci i kierunkach radiotelefonicznych jest prowadzenie nasłuchu.

Przejście do pracy na nadawanie ma miejsce:

 1. w celu zgłoszenia się na wywołanie korespondenta dla odebrania określonej informacji,
 2. dla wywołania określonego korespondenta i nadania informacji.

Nawiązanie łączności - /przykład/

- Alfa, tu Beta 1, -odbiór. 

- jeżeli korespondent nie zgłosił się należy ponowić  wywołanie lub ponowić wywołanie za pośrednictwem innej stacji tej sieci np.: -Gama wywołaj dla Bety Alfę. 

-jeżeli nawiązanie łączności inicjowane jest przez stację ruchomą, oprócz próby uzyskania łączności za pośrednictwem innego korespondenta sieci, stacja ta powinna zmienić miejsce pracy i ponowić wywołanie właściwego korespondenta.

Wymiana korespondencji radiowej - /przykład/

a/ - przekazanie informacji  - Alfa, tu Beta zadanie wykonałem, odbiór. 

b/ - pokwitowanie przyjęcia korespondencji  - tu Beta zrozumiałem cię. 

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 25.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!