plik pdf

Praca inż. projekt przenośnika wstrząsowego... itd. - moja

Moja praca inż., napisana przeze mnie osobiście:) Na pewno z (kilkoma) błędami.
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Kierunek Studiów: Marcin Chyba Praca dyplomowa inżynierska Studia dzienne Projekt przenośnika wstrząsowego, z wyrównoważeniem sił bezwładności, do poziomego transportu materiałów ziarnistych Kierujący pracą: Prof. zw. dr hab. inż. Płock, 2008 r. Spis treści 1. 2. Wprowadzenie ........................................................................................................

plik doc

cd o teorii polimerow

cd2
Zasady podziału suszarek. Wśród wielu kryteriów, jakie bierze się pod uwagę przy podziale suszarek najczęściej wyróżnia się: ?Ciśnienie panujące w suszarce ?charakter działania ciepła 1)sposób doprowadzania ciepła 2)zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne Ze względu na ciśnienie panujące w suszarce wyróżnia się suszarki atmosferyczne i próżniowe. Ze względu a charakter działania urządzenia wyróżnia się suszarki o okresowym działaniu i ciągłym. Ze względu na sposób doprow...

plik doc

podstawowe rzeczy o polimerach

co nie co o polimerkach glownie o metodach przetworczych
Maszyna-urządzenia techniczne skł.się zwykle z szeregu mechanizmów osadzonych we wspólnym kadłubie których zadaniem jest przenoszenie określonych ruchów lub sił co prowadzi do wykonania pracy użytecznej lub przekształcenia energii. Maszyny dzieli się ze wzg. na przeznaczenie: -maszyny technologiczne -maszyny transportowe -maszyny energetyczne Ukł. roboczy stanowią podstawowe elementy skł. narzędzie, maszyna, urządzenia uzupełni...

plik doc

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Ściąga na PKM
Maszyna uważa się całość powiązanych ze sobą elementów lub części, z których przynajmniej jedna jest ruchoma wraz z odpowiednimi urządzeniami roboczymi które SA połączone razem w celu określonego zastosowania w szczególności do przetwarzania obrabiania przemieszczania i pakowania mat eriałów. Maszyna to urz, tech, zawierające mech, lub zesp, mech, służących do wytw, i przetw, energii lub wykonania określonej pracy mech. Charak, cecha maszyny jest to ze ruchjej czesci wywołują...