plik doc

sprawko Obieg Rankine\'a symulacja

sprawko z laborek- symulacja na komputerach
Politechnika Poznańska Temat: Wyznaczanie parametrów obiegu Rankine’a za pomocą symulacji komputerowej – porównanie z wynikami otrzymanymi metodą obliczeniową. Rok akad. II Semestr 3 Grupa EN - 3 Wydział elektryczny       Zygmunt Marcin       Obara Wiktor Data wykonania ćwiczenia: 09.11.2010 Ocena: Uwagi:       Wiadomości wstępne. Obieg Rankine’a - wodno – parowy obieg termodynamicz...

plik pdf

BIOZ dla wodociągu

BIOZ dla wodociągu
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa obiektu budowlanego: Projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwach Lekszyce i Marcinkowice Gmina Kazimierza Wielka. Adres obiektu: Gmina Kazimierza Wielka Powiat Kazimierza Wielka Woj. świętokrzyskie Zamierzenie budowlane: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwach Lekszyce i Marcinkowice gmina Kazimierza Wielka. Inwestor, adres: Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielk...

plik doc

Projekt

Mleczarnia troche na szybkiego, wymaga poprawek
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Technika cieplna i maszyny przemysłu spożywczego Temat: Projekt linii technologicznej do produkcji mleka pasteryzowanego o zawartości tłuszczu 3,5% i wydajności 20000 opakowań/h BIAŁYSTOK 2010 1. Wstęp Znaczenie mleka w odżywianiu człowieka zauważyli już starożytni, którzy rozpoczęli jego pozyskiwanie od udomowionych pie...

plik pdf

Obliczenia sprzęgła dwutarczowego

Obliczenia sprzęgła dwutarczowego. Plik excel wyślę wyślę na pocztę. Wystarczy kontakt.
1 2 3 4 Dane N= n= t= m= Kp= 18 1100 1 45 1,4 [kW] [obr/min] [s] [1/h] Obliczenia Warunki 1. Wyniki PN 2. Dsr i 2 PN Dśr b 9550 N Kp n pdop D śr 60 n 3. p p .c . C 1.Obliczenia wstępne. Moment nominalny obliczam ze wzoru Mn=9550*N/n [Nm] Mn=9550*18/1100 [Nm] Mn= 156,2727 [Nm] Moment obliczeniowy obliczam ze wzoru Mo=Kp*Mn [Nm] Mo=1,4*156,2727 [Nm] Graniczna liczba włączeń zawier...