plik docx

Materiałoznawstwo

materiały

Materiały skondensowane substancje, których właściwości  czynią je użytecznymi dla ludzi, ponieważ wykonuje się z nich złożone produkty pracy

Inżynieria materiałowa - dyscyplina naukowa zajmująca się badaniem i praktycznym  wykorzystaniem zależności występujących pomiędzy syntezą strukturą

plik pdf

silnik

fsfs
ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVII NR 4 (167) 2006 Bogdan Pojawa Akademia Marynarki Wojennej ROZWIĄZANIE PROBLEMU NIEDOSTATECZNEJ MOŻLIWOŚCI OBCIĄŻANIA SILNIKA GTD-350 NA STANOWISKU LABORATORYJNYM STRESZCZENIE W referacie przedstawiono badanie przyczyn i rozwiązanie problemów eksploatacyjnych związanych z niedostateczną możliwością obciążania turbinowego silnika spalinowego GTD-350 zabudowanego na stanowisku laboratoryjnym. Przeprowadzono również identyfikację ob...

plik pdf

Pompy Skowroński

Opracowanie pomp do dra Skowrońskiego
1. Narysuj przekrój merydionalny pompy diagonalnej. 2. Z czego wynika stabilność pracy układu pompowego (samoregulacja)? Charakterystyka przepływu może być stabilna lub niestabilna. Charakterystyka przepływu jest stabilna jeśli jednej wartości wysokości podnoszenia odpowiada jedna wartość strumienia objętości. (rys z zeszytu). 3. Wyjaśnij zjawisko niedoboru mocy wirnika pompy (poprawka). W pompach rzeczywistych wirniki mają skończoną liczbą łopatek o o...