ikona pliku doc

Tatarkiewicz "Cywilizacja i kultura" notatki

Wypunktowane informacje z artykułu Tatarkiewicza pt. \"cywilizacja i kultura\"


  305 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 305
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 23.50 kB.


Władysław Tatarkiewicz Cywilizacja i kultura 1)Pochodzenie pojęć: a.)cywilizacja (od łac. Civis=obywatel) b.)kultura (od cultura=uprawa rolna) Pierwsze metaforyczne zastosowanie: Cyceron ? cultura animi (uprawa umysłu) 2) Rozumienie pojęcia cywilizacji: a.) Tylor ? złożona całość obejmująca wiedzę, wiarę, moralność, sztukę, obyczaje... b.) Burckhardt ? ogólny stan duchowy danego czasu i narodu c.) Tatarkiewicz ? to, co ludzkość stworzyła dla ułatwienia i ulepszenia życia 3) Elementy cywilizacji: a.) zespół rzeczy wytworzonych przez ludzi, bo były potrzebne (domy, fabryki) b.) czynności (wykłady, przedstawienia, praca) c.) organizacja (ministerstwa, kierownictwa, dyrekcje) d.) ideologia ? to ona wydała ww. elementy Cywilizacja = przedmioty materialne + czynności duchowe 4.) Rozumienie pojęcia kultury a.) przeżycia i czynności poszczególnych ludzi, korzystających z cywilizacji b.) wyższa postać ludzkiego bytowania c.) opanowanie własnej natury d.) dążenie do doskonałości e.) bogactwo duchowe człowieka f.) Mała Encyklopedia Powszechna PWN ? ?kultura to zdolność kształtowania własnej osoby, ale również zbiorowy dorobek ludzkości? g.) Encyklopedia Powszechna PWN ? ?kultura to układ wartości, norm, ideałów? h.) realizowanie w jednostkach wartości, norm, ideałów 5.) Definicje sztuki a.) to, co piękne (do XX w., kiedy zrozumiano, że rzemiosło też może być piękne) b.) Sztuka spełnia jeden z 3 warunków: odtwarza rzeczywistość dostarcza piękna wzbogaca i pogłębia życie wewnętrzne c.) Sztuką jest to, co odtworzenie rzeczy, konstrukcja form bądź wyrażenie przeżyć, ale tylko takie, które zachwyca, wzrusza lub wstrząsa 6.) Pojęcie nauki a.) Arystoteles ? przedmiotem nauki jest to, co ogólne b.) Kartezjusz ? nauką nie jest wiedza przypuszczalna (np.filozofia), c.) niektórzy nie zaliczają do nauki humanistyki, gdyż nie opiera się
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 23.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!