plik doc

Bauman Ponowoczesne wzory

tekst
ZYGMUNT BAUMAN PONOWOCZESNE WZORY OSOBOWE Życie nowoczesne jako pielgrzymka................................................................ 10 Epizodyczność i niekonsekwencja.................................................................... 14 Spacerowicz........................................................................................................... 21 Włóczęga.................................................................................................

plik doc

metoda indywidualnego przypadku

metoda indywidualnego przypadku
METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW tzw. studium indywidualnych przypadków wywodzi się z metod pracy socjalnej, na przełomie lat 20 XXI w. istta polegała na przekonaniu, ze upadek i nędza mają przyczynę w słabości jednostki, że warunkiem wydźwignięcia człowieka z sytuacji kryzysowej jest wszechstronne rozpoznanie przyczyn konkretnego przypadku i zindywidualizowana pomoc przewidująca, materialna, wyzwalanie praktycznej działalności człowiek, psyc...

plik doc

scenariusz zajęć z lektury

scenariusz zajęć z lektury pt. \"Kubuś Puchatek\"
ZagadnienieCele dydaktyczno-wychowawczeŚrodki dydaktyczneOdwiedzamy Kubusia Puchatka. A.A. Milne ?Kubuś Puchatek?. Kto mieszka w Stumilowym lesie?- ukazanie wartości przyjaźni- uwrażliwienie na potrzeby innych- pokazanie wartości książek w życiu dziecka- rozbudzanie miłości do książek- Lektura A.A. Milne ?Kubuś Puchatek?- krzyżówka- kartki z metryczką lektury- karteczki z rozpoczętym zdaniem dla każdej pary- karteczki samoprzylepne- kartka z...

plik doc

motyw domu w literaturze

Jak w tytule.
Motyw domu. Z tym terminem spotykamy się w każdej epoce literackiej, pojawia się on już w starożytnej ?Odysei?. Pojecie domu kojarzy nam się niemal zawsze z rodziną, jest to miejsce, gdzie się wychowaliśmy, gdzie obdarzono nas uczuciem miłości i nauczono kochać, wpojono nam wartości moralne, które z pewnością przydadzą nam się w życiu dorosłym. Jednak w życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, że musi on opuścić dom rodzinny, niejednokrotnie z przymusu i jest to dla nie...

plik doc

teoria zmian społecznych


Wykład nr 1 TEORIA ZMIANY SPOŁECZNEJ I cz .zaczyna się od Platona ?od Greków. Dziedzina ;Filozofia historii ,jak toczą dzieje ludzkich społeczeństw I cz.- socjologowie : 1.próbują odpowiedzieć na pytanie o przejście formacyjne-przejście między społeczeństwo tradycyjne a społeczeństwo przemysłowe 2.kolejne przejście społeczeństwo nowoczesne przemienia się w społeczeństwo ponowoczesne (prorocy) III cz. Próba uporanie się z dziedzictwem Comta ( społeczna statyka i społeczna dynam...

plik doc

socjologia ogólna

1. Współczesne orientacje socjologiczne ? tekst Piotra Sztompki 2. Człowiek jako istota społeczna - ?Małe struktury społeczne? rozdział 1 i 2 - ?Wielkie struktury społeczne? rozdział 2 i 3 3. Osobowość i świadomość - J. Szczepański ? ?Elementarne p
SOCJOLOGIA OGÓLNA Współczesne orientacje socjologiczne ? tekst Piotra Sztompki Człowiek jako istota społeczna ?Małe struktury społeczne? rozdział 1 i 2 ?Wielkie struktury społeczne? rozdział 2 i 3 Osobowość i świadomość J....

plik doc

Społeczno-ulturowy wymiar procesu globalizacji

Społeczno-ulturowy wymiar procesu globalizacji
Społeczno-kulturowy wymiar procesu globalizacji. Jedną z cech charakteryzujących koniec XX wieku było poszukiwanie przez ludzi własnej tożsamości, próba bardziej indywidualnego samookreślenia się względem „globalnej wspólnoty" i „wszechpochłaniającej” presji kultury popularnej, W. J. Burszta: Antropologia kultury, Zysk i S-ka, Poznań 1998, s. 157. którą tak naprawdę kształtują obecnie podróże, telewizja i Internet. W zasadzie swobodne przemi...

plik doc

Problemy globalizacji

Tematy 12 wykładów
Nazwa przedmiotu: Problemy globalizacji Poziom organizacyjny: studia I-go stopnia Kierunek: POLITOLOGIA Forma studiów: niestacjonarne Rygor: zaliczenie na ocenę Czas na realizacje programu I. Studia zaoczne - konwersatorium - 30 godzin Cele kształcenia: ukazanie głównych kierunków rozwoju nowoczesnych społeczeństw w sferze nauki, techniki, gospodarki, polityki i kultury, prezentacja czynników determinujących rozwój współczesnego świata, wdrożenie słuchaczy...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,