plik doc

Znieczulenie w kardiochirurgii

postępowanie w kardiochiururgii
Przedoperacyjna ocena pacjenta kardiologicznego Ocena anestezjologiczna pacjenta kardiologicznego polega na zaplanowaniu postępowania przed-, śród- i pooperacyjnego.       Stan po przebytym zawale serca       ryzyko okołooperacyjnego zawału serca w ogólnej populacji operowanych chorych jest niskie i wynosi - poniżej 0,2%.       natomiast w grupie pacjentów po przebytym zawale serca wzrasta do ok. 6%  ...

plik doc

badania endoskopowe

badania
BADANIA ENDOSKOPOWE Przestrzenie wewnętrzne człowieka można oglądać bezpośrednio, stosując endoskop, przyrząd w kształcie rurki wyposażony w źródło światła i system soczewek, przez które ogląda się bezpośrednio narządy i jamy ciała. Endoskop wprowadza się przez otwory naturalne ciała lub przez niewielkie nacięcia. Wyróżniamy dwa rodzaje endoskopów Sztywne ? stosowane w niektórych sytuacjach, gdy wskazane jest zastosowanie aparatu o szerszym zakresie oświetlenia giętkie...

plik docx

intubacja


Intubacja dotchawicza

Zakładanie:

-lekarz pielęgniarka asystuje

- pielęgniarka specjalistka z zakresu Pielęgniarstwa w anestezji i intensywnej opieki medycznej

- ratownik medyczny w przypadku zagrożenia życia...

plik docx

intubacja


Intubacja dotchawicza

Zakładanie:

-lekarz pielęgniarka asystuje

- pielęgniarka specjalistka z zakresu Pielęgniarstwa w anestezji i intensywnej opieki medycznej

- ratownik medyczny w przypadku zagrożenia życia...

plik doc

Anestezja

Materiały z anestezji i IT
Anestezjologia i Intensywna Terapia Rodzaje znieczulenia Napis na nagrobku W.Mortona ?Wynalazca i propagator wziewnej metody anestezji :Przed którym zabieg chirurgiczny był zawsze cierpieniem: Dzięki któremu chirurgia stała się bezbolesna ; Od którego nauka zyskała kontrolę nad bólem ? Znieczulenie: Odwracalne zniesienie czucia bólu w całym organizmie -znieczulenie ogólne lub w jego części/ znieczulenia przewodowe, blokady/ przy uży...

plik doc

Anestezja i anelgezja - ogólnie

anestezjologia ogólnie
Anestezja i analgezja Definicje: Anestezja - znieczulenie eliminacja bólu podczas zabiegów i operacji chirurgicznych lub inwazyjnych badań diagnostycznych. W sensie dosłownym termin oznacza utratę czucia lub odczuwania bodźców. Analgezja -eliminacja bólu dotycząca osobnika w pełni świadomego (przytomnego), a także eliminacji odpowiedzi odruchowej na bodźce bólowe u osobników nieprzytomnych. Sedacja - łagodzenie niepokoju i lęku- uspokojenie. Premedykacja- poda...

plik doc

anestezjologia

znieczulenia
ZNIECZULENIA Anestezjolog to lekarz wykonujący znieczulenie pacjenta i dba o jego bezpieczeństwo podczas operacji i w bezpośrednim okresie pooperacyjnym. Poza wykonywaniem znieczulenia, anestezjolog zajmuje się reanimacją, intensywną terapią chorych w stanie zagrożenia życia, a także prowadzi działalność polegającą na zwalczaniu bólu. Anestezjolog przygotowuje pacjenta do znieczulenia i operacji, kontroluje stan ogólny.       Ból jest definiowany jako nieprz...

plik odt

Stany zagrożenia życia pochodzenia oddechowego

Stany zagrożenia życia pochodzenia oddechowego
Obturcja – zamknięcie górnych dróg oddechowych. Jest stanem uniemożliwiającym dostęp powietrza do płuc na poziomie gardła lub krtani i w ten sposób powoduje ostrą niewydolność hiopksemiczną (obniżenie ciśnienia parcjalnego tlenu i wysycenie krwi tlenem. Może być spowodowana chorobą tych odcinków lub zachłyśnięciem ciałem obcym. Etiopatogeneza...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,