plik doc

Statystyka dla socjologów

Podstawy statystyki dla socjologów. Wzory i zagadnienia, bez przykładowych zadań.
1. ZMIENNA ? właściwość, pod względem której elementy grupy lub zbioru różnią się między sobą. Elementami grupy mogą być jednostki ludzkie, które mogą różnić się miedzy sobą płcią, wiekiem, kolorem oczu, inteligencją, ostrością słuchu itp. ZMIENNĄ nazywa się w badaniach socjologicznych dowolną cechę, która może przyjąć co najmniej dwie wartości. PODZIAŁ ZMIENNYCH: z. zależna ? jej wartość wynika bezpoś...

plik docx

Filozofia I rok

ściąga

f.Semiotycznafunkcja filozofii, mająca na celu ukazanie znaczenie informacji. mądrość-aksjologiczna duchowność, zdolność dokonywania wyboru. Aksiologia-teoria wartości

plik pdf

Podstawy chemi analitycznej

Może się komuś przyda
PODSTAWY CHEMII ANALITYCZNEJ (wykład kursowy) 1. WPROWADZENIE: Chemia Analityczna. Analityka chemiczna. Analiza jakościowa i ilościowa. Równowagi jonowe, zapis jonowy równań reakcji. Stężenia całkowite i równowagowe, aktywności. 2. RÓWNOWAGI PROTOLITYCZNE: Skala pH i pOH. Teoria mocnych elektrolitów. Teoria Bronsteda. Środowisko wodne reakcji, efekt wyrównujący i różnicujący rozpuszczalnika. Mocne kwasy i zasady. Słabe kwasy i zasady, stałe i stopnie dysocjacji, prawo...

plik pdf

Adam Kulawik - Poetyka LITERATUROZNASTWO

ksiązka
ADAM KULAWIK POETYKA WSTĘP DO TEORII DZIEŁA LITERACKIEGO WYDANIE II POPRAWIONE ANTYKWA KRAKÓW MGMXCIV SPIS TREŚCI Od autora Część pierwsza 5 Problematyka ogólna poetyki Poetyka i jej przedmiot Kategoria literackości Dzieło literackie Funkcje dzieła literackiego Komunikacja literacka. Autor. Podmiot literacki. Czytelnik Część druga Stylistyka Zagadnienia ogólne. Stylistyka i jej przedmiot System językowy Pojęcie tekstu Funkcje mowy Styl językowy Klasyfikacja stylów językowy...

plik doc

Metodologia badań wykład nr 1

metodologia wykład nr 1
Metodologia badań pedagogicznych Wykład nr 1 28.02.2009 r. Wprowadzenie Metoda ? typowe, powtarzalne sposoby zbierania , przetwarzania , analizowania danych empirycznych. Metoda Badawcza ? typowe, powtarzalne, sprawdzalne, zweryfikowane sposoby zbierania , przetwarzania, analizowania danych empirycznych zmierzających do uzyskania maksymalnie uzasadnionych odpowiedzi na stawiane w badaniu pytań. Przedmiot badań ? zespół zja...

plik doc

METODOLOGIA pojęcia metody fazy procesu badawczego

Metodologia badań pedagogicznych wykład 1 Podstawowe pojęcia, metody, fazy procesu badawczego
Metodologia badań pedagogicznych wykład 1 PODSTAWOWE POJĘCIA Metoda ? to typowe, powtarzalne sposoby zbierania, przetwarzania i analizowania Metoda badawcza ? to typowe, powtarzalne, zweryfikowane i sprawdzone sposoby zbierania, gromadzenia i interpretacji danych empirycznych, zmierzające do uzyskania maksymalnie uzasadnionych odpowiedzi na pytania stawiane w badaniach....

plik docx

zasady kontroli materiału opatrunkowego

zasady kontroli materiału podczas operacji

ZASADY KONTROLI MATERIAŁU OPATRUNKOWEGO ,IGIEŁ, NARZĘDZI       PODCZAS ZABIEGU OPERACYJNEGO

Podczas każdego zabiegu operacyjnego należy kontrolować  cały materiał używany do danego zabiegu pod względem jakościowym i ilościowym.

Kontrola jakościowa polega na sprawdzaniu jakości opakowania  sprzętu...

plik doc

metodologia

rgzamin
1. opisać metodę ilościową, wskazać jej plusy i minusy,w obrębie tej metody  wskazać temat badań,cel i przedmiot.  2. co to jest problem badawczy i jakie są rodzaje, napisać 3 problemy do tematu z 1 pytania.  1. co to jest metoda, technika i narzedzie. podac przyklady. 2. wymyslic temat, cel i przedmiot. nbapiisac krotki arkusz obserwacyjny. Strategia ilościowa w badaniach społecznych: - metody badań; eksperyment pedagogiczny i jego zastosowanie, monografia pedagogiczna, m...

plik odt

promocja zdrowia kobiet

promocja zdrowia kobiet
ROLA I ZADANIA PIELĘGNIARKI W EDUKACJI ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA KOBIET Edukacja pacjenta to proces obejmujący oddziaływania wychowawcze i nauczanie skierowane na pacjenta i jego środowisko, którego celem jest wpływanie na kształtowanie (zmianę lub utrwalenie) motywów i postaw w pożądanym prozdrowotnym kierunku, zgodnie ze społecznie akceptowanymi celami programów promocji zdrowia profilaktyki, wychowania zdrowotnego i oświaty zdrowotnej. W prom...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,